728 x 90

وقاحت آخوند شیاد و خروش دانشجویان

در حالی‌که مردم از سپاه جنایتکار پاسداران به‌خاطر قتل مسافران بی‌گناه حسابرسی می‌کنند، آخوند شیاد با ستایش از پاسداران در جریان شلیک بی‌رحمانه به مسافران، نمک بر زخم داغداران ریخت.

آخوند روحانی: «همان نیروی مسلحی که برای ما در طول تاریخ افتخارات فراوانی را آفریده آمد این اشتباه را به‌عهده گرفت از مردم هم عذرخواهی کرد من هم اینجا ستایش می‌کنم از نحوه کار سپاه پاسداران».

منظور روحانی همان سپاهی جنایتکاری است که ۱۷۶انسان بی‌گناه را زنده زنده در آتش سوزاند.

دانشجویان خشمگین روز یکشنبه ۲۷بهمن، ضمن تجمع اعتراضی علیه فقر و فساد و بیداد و گرامی‌داشت یاد جانباختگان، در پاسخ به لاپوشانی و جنایت پاسداران گفتند: «خطای انسانی تویی، شلیک پنهانی تویی».

«شلیک پنهانی تویی، خطای انسانی تویی! سپاهی، سپاهی، قاتل ما شمایی»!(دانشجویان امیرکبیر ۲۷بهمن ۹۸)

روحانی هم‌چنین در پاسخ به آمار کشته‌شدگان آبانماه، وقیحانه طلبکار کشته شدن قاتلان و شکنجه‌گران شد و هیچ مسئولیتی در ارائهٔ آمار شهیدان نپذیرفت.

آخوند روحانی: «یک عده از اینهایی که کشته شدند از نیروهای خودی هستن، از نیروهای بسیجند، از نیروهای انتظامی ما هستند، مردم عادی هستند، مردم عابری هست که داشته عبور می‌کرده مورد هدف قرار گرفته. این‌که چند نفر کشته شدند این آمار در اختیار پزشکی قانونی کشور است».

در همین روز دانشجویان پیام انتقام جوانان و داغ مادران و آمار شهیدان را اعلام کردند: «۱۵۰۰نفر کشته آبان ماست! مادر که داغدار است، اینجا همه نیزار است»!(دانشجویان امیرکبیر ۲۷بهمن ۹۸)