728 x 90

وطن‌امروز: با تشدید رفتارهای مجرمانه ضدامنیتی مواجه هستیم

وحشت رژیم از خشم فوران جوانان ایران زمین
وحشت رژیم از خشم فوران جوانان ایران زمین

روزنامه حکومتی وطن امروز با اشاره به هلاکت یک مزدور بسیجی توسط جوانان، نسبت به خشم مردم ابراز نگرانی کرد و نوشت: هفته گذشته یک بسیجی، در منطقه استخر تهران مورد هجوم اوباش قرار گرفت و کشته شد.

چندی قبل از این حادثه نیز فیلمی از درگیری تعدادی جوان در تهران منتشر شد. همه این موارد نشان می‌دهد ما با تشدید رفتارهای مجرمانه ضدامنیتی مواجه هستیم و این موضوع مخاطرات بسیار جدی به همراه خواهد داشت، به‌ویژه این‌که هر نوع مماشات یا اقدام اشتباه در برخورد قاطعانه با عوامل مخل امنیت، قطعاً موجب چراغ سبز نشان دادن به اوباش و نارضایتی مردم خواهد شد ( وطن امروز۳‌آبان).