728 x 90

وضعیت وخیم بیماران کرونا در تهران و احتمال برپایی بیمارستانها صحرایی

کرونا در ایران
کرونا در ایران

سایت حکومتی خبر فوری مهم؛ در گزارشی به تاریخ پنجشنبه ۷ مرداد به‌نقل از نادر توکلی، معاون درمان ستاد کرونای رژیم در تهران خبر از احتمال برپایی بیمارستانهای صحرایی به‌دلیل وخامت اوضاع بیماران کرونایی داد.
این کارگزار رژیم در سخنانی که سایت مزبور آنرا منعکس کرد گفت: «شاخص‌ها در حوزه مراجعات سرپایی، بستری و بیماران بدحال نیازمند به دستگاههای ونتیلاتور به‌شدت افزایشی است. با آن‌که هنوز به قله موج پنجم کرونا نرسیده‌ایم، تعداد بستریها از مرز ۱۰هزار نفر در تهران عبور کرده است، برای همین تأکید داریم چنان‌چه استفاده از ظرفیت مراکز درمانی تأمین اجتماعی و نیروهای مسلح پاسخگو نباشد، به سمت برپایی بیمارستانهای صحرایی می‌رویم».
این در حالی است که رئیس بیمارستان بقیه‌الله نیز از پر شدن ظرفیت بیش از ۳۵۰تخت این مرکز درمانی خبر داد و اعلام کرده که «روزانه بیش از ۶۰۰بیمار کرونایی را بعد از ۶ساعت بستری برای ادامه درمان به منزل می‌فرستیم».
حمیـــد ســـوری، رئیـــس کمیتـــه اپیدمیولوژی نیز در سخنانی پیرامون وضعیت خطرناک تهران به‌دنبال گسترش کرونا گفت: «منابع و تجهیزات و وسایل مورد نیاز برای رسیدگی به بیماران کرونایی رو به پایان است و کادر درمان بخش‌های عفونی با فرسودگی و خستگی مزمنی در حال ارائه خدمات به بیماران کرونایی هستند».
از سویی دیگر رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز نیز با وخیم خواندن وضعیت بیماران کرونایی در استان اضافه کرد «در شبانه‌روز گذشته برای اولین بار چهار هزار نفر به بیمارستانهای استان مراجعه کردند که این میزان نسبت به ۲هفته قبل ۲برابر شده است.
در حال حاضر یک‌هزار و ۲۵۰بیمار در بیمارستانهای خوزستان بستری بوده که مرتباً در حال افزایش هستند.
بیماران مثبت کرونایی در خوزستان به ۲نوع ویروس آلفا و دلتا کرونا مبتلا هستند.
اکنون سه شهرستان خوزستان قرمز هستند و احتمال افزایش شهرستانهای قرمز استان در هفته آینده وجود دارد».

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/ade15a93-17db-468c-b38d-973c6196f0a3"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات