728 x 90

وضعیت بحرانی ناشی از سیل در گیلان

سیل در گیلان
سیل در گیلان

جاری شدن سیل در نقاط مختلف گیلان وضعیت را در این استان بحرانی کرده است.

خانه‌های مردم در بسیاری از مناطق دچار آبگرفتی شده و آب، برق، گاز و راهها در شهرستان رضوان‌شهر قطع شده است.

جاده اسالم به خلخال در چند نقطه دچار ریزش و رانش زمین شده و محور تالش به آق‌اولر Agh Euler دست‌کم در ۱۰نقطه مسدود شده است.