728 x 90

وزیر خارجه آمریکا: آمریکا مماشات نمی کند

پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا
پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا

وزیر خارجه آمریکا گفت: «همسایگان ایران بهتر از هر کسی تهدیدی را که رژیم ایران می‌تواند با این تسلیحات ایجاد کند، می‌دانند. جهان و به‌خصوص دوستان اروپایی ما در شورای امنیت باید مراقب سخنانشان باشند. آمریکا به این رهبری شکست‌خورده نخواهد پیوست». (مرکز مطبوعاتی آمریکا در بروکسل یکشنبه ۹شهریور)