728 x 90

وزیر خارجه آلمان: ما در کنار زنان ایران که با شجاعت برای آزادی مبارزه می‌کنند می‌ایستیم

آنالنا بربوک وزیر خارجه آلمان
آنالنا بربوک وزیر خارجه آلمان

وزیر خارجه آلمان

ما در کنار زنان ایران که با شجاعت برای آزادی مبارزه می‌کنند می‌ایستیم

 

آنالنا بربوک، وزیر خارجه آلمان در سخنرانی خود در مراسمی در شهر آخن آلمان گفت:... هیچ جامعه‌ای در این جهان نمی‌تواند بدون داشتن حداقل نیمی از جمعیت کشور پایدار بماند. به همین دلیل است که ما در کنار زنان ایران می‌ایستیم که با این همه شجاعت برای آزادی خود مبارزه می‌کنند.

(سایت وزارت‌خارجه آلمان - ۱۷بهمن ۱۴۰۱)

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/58ef45b6-fc08-423f-872b-d554fe70021e"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات