728 x 90

وزیر خارجهٔ آمریکا: رژیم ایران در مسیر اشتباه حرکت می‌کند

آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا
آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا

آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روز ۱۷ اسفند در توئیتی نوشت: «رژیم ایران در مسیر اشتباه حرکت می‌کند و گام‌هایی برمی‌دارد که محدودیتهای مختلف توافق را از میان برمی‌دارد و برنامه‌اش را بیشتر خطرناک می‌کند و نه کمتر. ما می‌خواهیم بازگشت رژیم ایران به تبعیت از تعهداتش را ببینیم».

وی افزود: «ما روشن کرده‌ایم مسیر دیپلوماسی با رژیم ایران باز است. توپ در زمین این رژیم است».