728 x 90

وزارت‌خارجه آمریکا: رژیم ایران در زمینه هسته‌یی مشغول نوعی باجگیری مافیایی است

دکتر کریستوفر اشلی فورد
دکتر کریستوفر اشلی فورد

دکتر کریستوفر اشلی فورد دستیار وزیر خارجه در دفتر امنیت بین‌المللی و منع تکثیر تسلیحات اتمی طی سخنانی در نمایندگی دائم ژاپن در سازمانهای بین‌المللی نسبت به تهدید هسته‌یی رژیم ایران هشدار داد.

وی با اشاره به موارد متعدد نقض برجام گفت:

رژیم ایران هم‌چنان به تهدیدهای خود برای گسترش برنامه هسته‌یی در صورت خودداری اروپا از کمکهای مالی ادامه می‌دهد و به این ترتیب از جامعه بین‌المللی باج‌خواهی می‌کند، گویا پیروی از منع گسترش سلاح های هسته‌یی نوعی از باجگیری مافیایی است.

اما جنبه‌های دیگر مسأله ایران متأسفانه داستانهای بسیار آشنا هستند. به‌نظر نمی‌رسد رژیم ایران همکاری کامل و به موقع مورد نیاز آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را انجام می‌دهد. تهران همچنین به پنهان کردن فعالیت‌های قبلی خود در زمینه سلاحهای هسته‌یی ادامه می‌دهد- به‌رغم مدارک گسترده و مستند این کار غیرقانونی – که باعث پدید آمدن سؤالهای جدی در مورد مقاصد رژیم ایران برای بازسازی احتمالی در آینده می‌شود. روی هم رفته، این وضعیت، تصویری بسیار نگران‌کننده را ترسیم می‌کند و بر اهمیت وحدت جامعه بین‌المللی تأکید می‌کند که در جستجوی راه‌حل پایدار برای مشکلات بی‌شمار با رژیم ایران است. مشکلاتی که از زمان برنامه پنهانی هسته‌یی در سال ۲۰۰۲به وجود آمده است.

 

دکتر کریستوفر اشلی فورد افزود:

هفته گذشته مدیر کل موقت آژانس در سخنان خود در افتتاح اجلاس شورای حکام رژیم ایران را به همکاری کامل فراخواند و گفت زمان در این رابطه بسیار مهم است..

هر مسأله‌ای هم که پیش بیاید، همه ما انتظار داریم که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سریعاً ما را از هر گونه تحولاتی که نیاز به توجه جمعی ما دارد، آگاه سازد.

آیا هیچ‌یک از ما می‌تواند اطمینان داشته باشد که رژیم ایران جاه‌طلبیهای هسته‌یی خود را پشت سر گذاشته است و دیگر راهی برای دستیابی به چنین توانایی‌هایی ندارد.

سالها پس از افشاگریهای اولیه فعالیت‌های هسته‌یی پنهان ایران در سال ۲۰۰۲، رژیم ایران با مخفی کردن شواهدی از نقض پادمانهای گذشته خود آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به بازی گرفت....

همچنین به طرز دردناکی روشن شد که توسعه غنی‌سازی اورانیوم در ایران حداقل تا حدی به‌منظور تولید مواد شکافت‌پذیر برای سلاحهای هسته‌یی صورت گرفته است....

من فکر می‌کنم افراد منطقی باید موافقت کنند که جامعه جهانی در مورد رژیم ایران در رابطه با کسب اطمینان از این‌که تهران هیچگاه قادر به ساخت سلاح اتمی نیست، با یک چالش جمعی روبه‌رو است - رژیمی که در گذشته به‌دنبال سلاح های هسته‌یی بود، و هم‌چنان به دروغگویی به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و جامعه بین‌المللی در مورد این موضوع ادامه می‌دهد. به‌نظر می‌رسد این رژیم حداقل گزینه‌هایی را برای به‌دست آوردن سلاح اتمی در آینده باز نگه داشته است. ما باید اذعان کنیم که رژیم ایران زنجیره‌ای از فریبکاری هسته‌یی داشته است.