728 x 90

وزارت‌خارجه آمریکا: رژیم ایران در توطئه‌های تروریستی در بیش از ۴۰کشور دست داشته است

اسدالله  اسدی، دیپلمات تروریست رژیم ایران
اسدالله اسدی، دیپلمات تروریست رژیم ایران
  • اسدالله اسدی دیپلومات تروریست رژیم ایران به‌اتهام تأمین مواد منفجره برای انفجار یک گردهمایی مخالفان در پاریس در زندان بلژیک بسر میبرد.

وزارت‌خارجه آمریکا سندی در سایت خود با نام «وقایع نگار» در مورد اقدامات تروریستی رژیم ایران در خارج از مرزهایش منتشر کرد که در آن به گوشه‌یی از جنایات رژیم ایران در عملیات تروریستی برون‌مرزی اشاره شده است. در این سند به‌نقل از وزیر خارجه آمریکا آمده که رژیم ایران به صدور خشونت به خارج از مرزهایش ادامه می‌دهد. این رژیم هیچ مرزی را در وحشیگری و نقض اصول اخلاقی و انسانی را نمی‌شناسد.

شماری از جنایات رژیم که در این لیست به آنها اشاره شده عبارتند از:

از زمان به قدرت رسیدن در سال۱۳۵۷ رژیم ایران در ترور شخصیتها، توطئه‌های تروریستی و حملات تروریستی در بیش از ۴۰کشور دست داشته است.

مقامات ارشد رژیم ایران اعتراف کرده‌اند که به جاسوسی علیه مخالفان ایران در کشورهای دیگر برای «سرکوب» و «زدن ضربات قاطع» به آنها ادامه می‌دهد.

کارزار جهانی تروریسم رژیم ایران شامل حداقل ۳۶۰ترور هدفمند در سایر کشورها و حملات بمب‌گذاری گسترده که باعث کشتن و ناقص کردن صدها نفر شده، می‌باشد...

از سال۲۰۱۸ تاکنون اسدالله اسدی یک دیپلمات رژیم ایران مستقر در وین پشت میله‌های زندان در بلژیک قرار دارد و منتظر محاکمه به اتهام تأمین مواد منفجره و بمب برای انفجار یک گردهمایی مخالفان در پاریس است که در صورت موفقیت باعث کشتار تعداد بی‌شماری از مردان، زنان و کودکان می‌شد.

تروریستهای رژیم ایران از پوشش دیپلماتیک استفاده می‌کنند... رژیم ایران تمایل خود را برای استفاده از باندهای جنایتکار، کارتل‌های مواد مخدر و دیگر افراد برای پیش بردن توطئه‌های تروریستی در خارج از کشور نشان داده است.

( سایت وزارت‌خارجه آمریکا ۲خرداد ۹۹)