728 x 90

وزارت خارجه آمریکا: احیای برجام و تعهدات قانونی ایران تحت ان‌پی‌تی نباید به یکدیگر گره زده شوند

وزارت خارجه آمریکا
وزارت خارجه آمریکا

یکی از سخنگویان وزارت امور خارجه آمریکا روز جمعه ۲۱مرداد، در مورد توافق هسته‌یی با رژیم ایران اظهار داشت احیای برجام و تعهدات قانونی رژیم ایران تحت ان.پی.تی نباید به یکدیگر گره زده شوند.
وی گفت: دولت آمریکا با دقت در حال مطالعه متن نهایی پیشنهادی اتحادیه اروپا است و پاسخ به آنها ارائه خواهد داد.
وی با اشاره به متن کنونی کشورهای اروپایی مبنی بر آخرین تلاش آنها برای حصول به یک توافق گفت: این موضوع که متن مزبور مستلزم «تصمیم‌گیریهای دشوار از سوی تمام شرکت‌کنندگان» در مذاکرات است، نباید باعث شگفتی کسی شود.
وی تصریح کرد که بازگشت به اجرای کامل برجام بدون هیچ مسأله پادمانی باقیمانده «مرجح» است، اما تحقق این امر کاملاً در دست رژیم ایران است.
سخنگوی وزارت‌خارجه افزود: آژانس بین‌المللی انرژی اتمی موادی را در برخی از تأسیسات اعلام‌نشده ایران یافته و حال اطلاعاتی درباره مکان آنها نیاز دارد تا اطمینان حاصل کند هیچ ماده هسته‌یی خارج از پادمانهای آژانس در ایران وجود ندارد.
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در مورد وظایف آژانس اظهار داشت پادمانها درباره مواد هسته‌یی در کانون وظایف آژانس قرار دارند و تحقیق درباره آنها مسأله‌یی سیاسی یا اهرم فشار و چانه‌زنی نیستند.
وی تصریح کرد پس از گزارش مدیرکل آژانس به شورای حکام مبنی بر شفاف بودن و حل شدن مسائل برجسته می‌توان انتظار برداشتن آنها از برنامه کار این شورا را داشت، نه قبل از آن.
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا خاطرنشان کرد رژیم ایران باید به پرسش‌های آژانس پاسخ دهد و این تنها راه رسیدگی به این مسائل است.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/3197fc51-17c3-4196-b68a-0a477edf7b27"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات