728 x 90

وزارت‌خارجه آمریکا: استفاده از کودکان برای جنگیدن در سوریه، نمونه‌یی از سوءاستفاده رژیم ایران از انسان‌ها است

وزارت خارجه آمریکا
وزارت خارجه آمریکا

وزارت‌خارجه آمریکا گزارش سالانه خود درباره قاچاق انسان در سراسر جهان را جمعه ۶ تیر منتشر کرد.در این گزارش از جمله آمده است:

«رژیم ایران از حداقل استانداردها برای مقابله با قاچاق انسان برخوردار نیست و در رده سوم باقی مانده است. این رژیم کودکان و افراد بالغ را به‌زور و اجبار به سوریه می‌فرستد تا به‌عنوان شبه‌نظامی در این کشور بجنگند.

سپاه پاسداران به عضوگیری فعال کودکان با زور و اجبار – برای جنگ به همراه شبه‌نظامیان تحت فرماندهی سپاه در سوریه ادامه می‌دهد.

بیانیه سپاه پاسداران در مهر ۱۳۸۹ می‌گوید ۳۷۰۰پایگاه بسیج در استان خوزستان کودکان را برای سربازی عضوگیری کردند. پلیس، سپاه پاسداران، بسیج، مقام‌های مذهبی در جرایم قاچاق جنسی دست دارند.

گزارشهای مطبوعات کرد عراقی در سال ۱۳۹۷ می‌گوید، شمار زیادی از بیش از ۲۰۰۰زن و دختر جوان ایرانی که وارد منطقه کردستان عراق شده‌اند، قربانیان قاچاق جنسی بوده‌اند.

آمار رسمی رژیم ایران از سه میلیون کودک کار در ایران صحبت می‌کند، اما رسانه‌های همین رژیم می‌گویند تعداد کودکان کار ایرانی ۷میلیون نفر است و آنها در ایران فروخته شده یا اجاره داده شده‌اند.

چند منبع معتبر به‌طور گسترده‌ای گزارش می‌کنند که سپاه پاسداران و بسیج مردان و کودکان افغان ساکن در ایران از جمله پسرانی در سن ۱۳سالگی را مجبور می‌کنند در لشکر فاطمیون به سوریه بروند و تحت فرماندهی سپاه بجنگند.

منابع هم‌چنین می‌گویند رژیم ایران از افراد فقیر پاکستانی که در ایران زندگی می‌کنند بهره‌برداری می‌کند تا در سوریه برای گردان زینبیون تحت فرماندهی سپاه پاسداران بجنگند».