728 x 90

ورشکستگی نمایش روحوضی قضاییه جلادان برای محاکمه غیابی مجاهدین

نمایش روحوضی قضاییه جلادان برای محاکمه غیابی مجاهدین
نمایش روحوضی قضاییه جلادان برای محاکمه غیابی مجاهدین

قضاییه جلادان روز سه‌شنبه ۲۶دی ۱۴۰۲ ششمین محاکمه غیابی ۱۰۴تن از مجاهدین را ۴۲سال پس از اعلام مباح بودن جان و مال مجاهدین توسط خمینی ملعون و ۳۵سال پس از حکم خمینی به اعدام تمام مجاهدین «سر موضع»، با شرکت جمعی از دژخیمان و بسیجیان ولایت ارتجاع برگزار کرد.

در این جلسه، قضاییه خامنه‌ای از فرط افلاس و چنته خالی، شماری از مزدوران پیشانی سیاه وزارت اطلاعات و مصرف شده خود را به صحنه آورد تا به نشخوار اراجیف تکراری علیه مجاهدین بپردازند.

(خبرگزاری میزان رژیم ۲۶دی)

 

 

مسعود رجوی:

در قضاییه جلادان آتش وکیل ماست

آتش جوانان شورشگر و کانون‌های شورشی

بر سر تا پای ولایت و قضاییه خامنه‌ای و آخوندهای جهنمی

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/8eb9cc87-e2d8-40de-8e4b-72c3e0f2bdc8"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات