728 x 90

وخامت حال زندانی سیاسی حمیدرضا امینی

زندانی سیاسی حمیدرضا امینی
زندانی سیاسی حمیدرضا امینی

بنا‌به گزارشهای دریافتی حال زندانی سیاسی حمیدرضا امینی که در اعتصاب غذا و سلول انفرادی در زندان تهران بزرگ  محبوس است؛ روز پنجشنبه ۱۶فروردین97 به وخامت گرائید. بنا‌به این گزارش   این زندانی سیاسی به بهداری زندان منتقل شد و مانع از وصل سرم به خود شد. در حال حاضر از وی خبری در دست نیست.

یادآوری می‌شود که زندانی سیاسی حمیدرضا امینی در رابطه با علت اعتصاب‌غذایش اعلام کرده است: «من نه تبهکارم نه جانی نه قاتل.... من زندانی سیاسی‌ هستم و جای من پیش مجرمین خطرناک نیست و عدالت در عدم تفکیک جرایم رعایت نشده است».

در آستانه تحویل سال نو؛ وی که بر اثر وخامت حالش به بیمارستان موسوم به خمینی منتقل شده بود؛ در مقابل چشمان همسر و دو فرزندش که برای دیدار وی به بیمارستان رفته بودند به‌شدت مورد ضرب‌وشتم از جانب مأموران رژیم قرار گرفت.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات