728 x 90

وحشت ‌آخوندها از هلاکت پاسدار بسیجی توسط جوانان تهران پارس

هلاکت پاسدار بسیجی توسط جوانان تهران پارس
هلاکت پاسدار بسیجی توسط جوانان تهران پارس

وحشت آخوندها از هلاکت پاسدار بسیجی توسط جوانان تهران پارس

رسانه‌های حکومتی صراط و وطن امروز:

بسیاری از آمران به معروف از تیغ تیز کینه بی نصیب نماندند و کشته شدند

این (اتفاقات) می‌تواند سبب بروز ناآرامیها و نا امنیهای بیشتری در کشور شود

این تنها بخشی از جنایات بعضاً سازمان‌یافته جوخه‌های ترور در سطح کشور است

که هم‌چون اسلافشان یعنی مجاهدین ایشان را هدف قرار داده و بعد برای قاتلان

هشتگ اعدام نکنید را به ترند نخست توئیتر فارسی تبدیل می‌کنند!

به‌دنبال خبری که خبرگزاری سپاه پاسداران درباره هلاکت پاسدار بسیجی محمد محمدی توسط جوانان تهران پارس منتشر کرد، سایت حکومتی صراط ۲۹مهر۹۹ با عنوان «امر به معروف کن تا جانت را بستانند» نوشت: «امر به معروف و نهی از منکر از جمله واجبات فراموش شده‌ای است که در این بلبشوی حکمرانی، دیگر توجه کمتر کسی بدان معطوف است و اگر معدود افرادی نیز متذکر آن شوند، باید خود را برای پذیرش انواع عواقب آن، از جمله نثار جان شیرین‎شان نیز آماده کنند!... . طی سالیان اخیر نیز بسیاری از آمران به معروف و ناهیان از منکر، در سایه کم توجهی متولیان امنیتی، از تیغ تیز کینه خدانشناسان بی نصیب نماندند و به فیض شهادت نائل آمدند... این همه تنها بخشی از جنایات بعضاً سازمان‌یافته جوخه‌های ترور در سطح کشور است که هم‌چون اسلاف پلیدشان یعنی مجاهدین، تنها به جرم تذکری لسانی یا ظاهری متدین، ایشان را هدف قرار داده و بعدها هم برای قاتلان هشتگ اعدام نکنید را به ترند نخست توئیتر فارسی تبدیل می‌کنند!».

روزنامه حکومتی وطن امروز۲۹مهر ۹۹نوشت: «این (اتفاقات) می‌تواند سبب بروز ناآرامیها و ناامنیهای بیشتری در کشور شود. نکته قابل توجه هجمه رسانه‌های ضد انقلاب به پلیس در هفته‌های اخیر و به موازات گسترش اقدامات علیه اراذل و اوباش است. رسانه‌های ضد انقلاب در هفته‌های گذشته به بهانه‌های مختلف هجمه‌های سنگینی علیه نیروی انتظامی به راه انداختند . رابطه مستقیمی بین هجمه علیه پلیس و ایجاد اقدامات ناامنساز سازماندهی شده در سطح جامعه وجود دارد. رسانه‌های ضد انقلاب با بی‌اعتبارسازی پلیس، مقدمه لازم را برای ایجاد اقدامات ناامن ساز فراهم می‌آورند». (وطن امروز سه شنبه ۲۹مهر)