728 x 90

وحشت پاسدار جلالی از قیام: تهدید ما دارد متنوع می‌شود

قیام آبان ۹۸- عکس از آرشیو
قیام آبان ۹۸- عکس از آرشیو

پاسدار جلالی، سرکردهٔ پدافند غیرعامل رژیم روز ۸آبان وحشت نظام آخوندی از شبکه‌های مجازی و هدایت اعتراضات علیه رژیم را در تلویزیون رژیم به نمایش گذاشت و گفت:

«این‌که با بهانه قرار دادن بعضی از مشکلات اقتصادی و تحریک مردم کشاندنشان به آشوب جمع کردن برای اعتراض و در درون آن را کشیدن به آشوب در واقع اینجا می‌بینیم که اینها همه‌شان در یک فضا شکل می‌گیرد به نام فضای سایبر و شبکه اجتماعی که این ۴-۵ تهدید را به هم می‌چسبانند و یکپارچه می‌کند که بهش می‌گوییم تهدید ترکیبی بنابراین در فضای موجود یک ترکیبی از تهدیدات با محوریت فضای مجازی ما شاهدش هستیم و دنبال می‌کنیم…

اگر یک عده بیایند در بستر این اعتراض تبدیلش کنند به یک آشوب و درگیری در واقع آمدند سوء استفاده کردن از این حوزه و در واقع یک اعتراض صنفی یک اعتراض معمولی و حق طبیعی سیاسی مردم را تبدیلش کردند به یک آشوب بسترش کجاست؟ بسترش شبکه اجتماعی است بنابراین تهدید ما دارد متنوع می‌شود».