728 x 90

وحشت مشاور نظامی خامنه‌ای از خطر مجاهدین در سالگرد عملیات فروغ جاویدان

عملیات فروغ جاویدان
عملیات فروغ جاویدان

سرتیپ ارتش تحت‌امر ولی‌فقیه ناصر آراسته: عراق از ما حدود ۱۵هزار کشته در بمباران و موشک‌باران گرفت، مجاهدین از ما ۱۷هزار کشته گرفتند.

حدود ۵هزار نفر در ۳۲ تیپ حمله کردند. حدود ۶هزار نفر یا ۷هزار نفر زن و مرد در صحنه بودند. نزدیک به ۲۰۰ تا تانک و نفربر و خودرو زرهی تعدادی زیادی توپخانه ۱۲۰توپ یا تفنگ ۱۰۶ و ۲۰۰ خودرو همراهشان بود.

در مجموع ۶۵ هلی‌کوپتر نیروی زمینی از پایگاه هوانیروز کرمانشاه، پایگاه کرمان و پشتیبانی عمومی اصفهان حدود ۴۲۵ساعت پرواز عملیاتی در آنجا داشتند

یک ضعف بزرگی که در آنجا ما شاهدش بودیم، انسجام و هماهنگی نیروها از هم گسیخته بود. این یک ضعفی بود که مجاهدین از آن استفاده کردند. این ضعف هم حاصل پذیرش قطعنامه بود که ما فکر کردیم دیگر جنگ تمام شده

جالب است بدانید سپاه بدر عراق که معاودین عراقی بودند، توسط شینوک‌های هوانیروز جابه‌جا می شدند که بروند عقبه مجاهدین را ببندند

اولین هلیکوپتری که در۵۰۰ متری جاده توسط مجاهدین مورد اصابت قرار گرفت و دو کیلومتر از جاده آنطرفتر خورد زمین، خلبانها متوجه شدند این حرف صیاد درست است که اینها مجاهدین هستند

اینها الآن مرتب اخبار جعلی تولید می‌کنند، در فضای مجازی باید با این جنگید. خوب این دیگر کار من نظامی نیست!

تلویزیون شبکه ۳رژیم – ۴ مرداد۹۹ – مصاحبه با سرتیپ ناصر آراسته مشاور نظامی خامنه‌ای:

مجری: شما به‌عنوان همرزم فرمانده این عملیات شهید صیاد شیرازی و آنچه که آنجا دیدید خواهش می‌کنم از ندیدنی‌هایی که ما انجام بدهیم و ناگفتنی‌ها برای ما بگویید و مشخص کنید که ابعاد گسترده‌یی که عملیات مرصاد داشت بفرمایید

ناصر آراسته: این آمار یادتان باشد حدود ۱۵هزار شهید از ما صدام در بمباران و موشک‌باران گرفت منافقین از ما ۱۷هزار شهید گرفتند ... . اینها یک چیزی حدود ۵هزار نفر در ۳۲ تیپ ظرفیت تیپ ها از ۵۰۰نفر تا ۷۰۰نفر متفاوت بود ۵هزار نفر اینها حمله کردند ولی حدود ۶هزار نفر یا ۷هزار نفر تا حدود ۶هزار و خرده‌ای در صحنه بودند رزمنده آنها قریب به ۵هزار نفر بود که زن و دختر و مرد و جوان یعنی مذکر و مونث تو این عملیات حضور داشتند نزدیک به ۲۰۰ تا تانک و نفربر و خودرو زرهی تعدادی زیادی توپخانه ۱۲۰ میلیمتری توپ یا تفنگ ۱۰۶ و در مجموع هم ۲۰۰ خودرو همراهشان بود که اینها حمله را شروع کردند... . .

شهید صیاد شب ساعت ۸ از او درخواست کردند بیاید در منطقه ایشان ده و نیم شب بود نزدیک ۱۱شب بود خودش را رساند کرمانشاه با من تماس گرفت ... ... جالب این است که آن موقع هنوز خیلی از مسئولان که در بیمارستان کرمانشاه بودند به‌عنوان ستاد یا در جای دیگر هنوز برایشان روشن نبود که این منافقین هستند یا ارتش عراق، شهید صیاد چون یک روز قبل بازدید کرده بود از کل منطقه بازدید کرده بود با احتمال بیش از ۹۰درصد مطمئن بود که اینها ارتش عراق نیستند منافقین هستند ... ... باید به گونه دیگری با اینها جنگید ... ...

خودم هم از معاون هماهنگ‌کننده نیروی زمینی وقت اجازه گرفتم چون فرمانده وقت نیروی زمینی آن موقع خودش در منطقه بود در گردنه قلاجه بودند و یگانهای زمینی را علیه عملیات فروغ جاویدان اینها یا عملیات مرصاد به کار می‌برد، شهید صیاد که رسید آنجا ما هم فردا رسیدیم ایشان رفت در هوانیروز هوانیروزی‌ها را توجیه کرد و داخل یک هلی‌کوپتر ۲۱۴ و دو تا هلی‌کوپتر کبرا هم که با او بلند شدند در مجموع ۶۵ هلیکوپتر یا بالگرد نیروی نیروی زمینی از پایگاه هوانیروز کرمانشاه پایگاه کرمان و پشتیبانی عمومی اصفهان که شینوک‌ها از اصفهان آمدند ۶۵فروند بالگرد حدود ۴۲۵ساعت پرواز عملیاتی در آنجا داشتند ... . . چون بعد از عملیات ۳۱تیر تقریباً یک ضعف بزرگی که در آنجا ما شاهدش بودیم انسجام و هماهنگی نیروها از هم گسیخته بود این یک ضعفی بود که منافقین از آن استفاده کردند این ضعف هم حاصل پذیرش قطعنامه بود که ما فکر کردیم دیگر جنگ تمام شده نیروهای مسلح با آن نهیب حضرت امام به خود آمدیم .

... . جالب است بدانید سپاه بدر عراق که معاودین عراقی بودند که انقلابیون عراق بودند توسط شینوک‌های هوانیروز جابه‌جا می شدند که بروند عقبه منافقین را ببندند از سمت مقابل بچه‌های سپاه و بسیج جلوی اینها را در چارزبر گرفته بودند سعی کردند پیشروی کنند از سمت غرب یگانهای ارتش آمده بودند از سمت شرق هم که صیاد شیرازی در جناح پهلوی اینها با هوانیروز به اینها حمله کرد

مجری: دقیقاً چه اتفاقی بود؟

ناصر آراسته: اینها هر جایی که کوچکترین مقاومت یا سؤالی مواجه می‌شدند می‌کشتند ... . . اینها هم با پرچم ایران می‌آمدند خب پرچمی که باید دقت می‌کردیم تا ببینیم این وسطش الله جمهوری اسلامی نیست رنگ سبز و سفید و سرخ اینها که ایرانی هستند خود خلبانها می‌گفتند اینها ایرانی هستند اولین هلیکوپتری که در۵۰۰ متری جاده توسط منافقین مورد اصابت قرار گرفت و تا بخورد زمین دو کیلومتر از جاده آنطرفتر خورد زمین خلبانها متوجه شدند این حرف شهید صیاد درست هست که اینها منافقین هستند.

مااونموقع در چارزبر بودیم وقتیکه شهید صیاد داشت با اینها با هلی‌کوپتر می‌جنگید ما هنوز نتوانستیم راه را باز بکنیم برویم یعنی بچه‌های سپاه و ارتش به‌خصوص تو چارزبر بچه‌های بسیج و سپاه بودند جناح غربی و جنوبی‌شان بچه‌های ارتش بودند.

مجری: حالا بخواهیم به قولی به روز بکنیم این داستان را خب تکلیف گروهک (مجاهدین) صحنه عملکرد و رفتار آنها به کجا تغییر کرده؟

ناصر آراسته: ... ... این نکته حساس هست که اینها وقتی که قدرت عملیات رزمی ندارند دیگه سرمایه‌گذاری شون رو گذاشتن روی فضای مجازی این نکته حساسی است که اینها الآن نشستند مرتب اخبار جعلی تولید می‌کنند خبرهای جعلی بدهند ... . .

تو فضای مجازی باید با این جنگید خوب این دیگه کار من نظامی نیست!

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات