728 x 90

وحشت سرکرده ارتش تحت‌امر خامنه‌ای از شرایط بحرانی رژیم: تهدیدات جدی است، نیروها بازی جنگ را دائماً تمرین کنند

عبدالرحیم موسوی سرکرده ارتش تحت‌امر خامنه‌ای
عبدالرحیم موسوی سرکرده ارتش تحت‌امر خامنه‌ای

عبدالرحیم موسوی سرکرده ارتش تحت‌امر ولی‌فقیه ارتجاع امروز چهارشنبه ۱۱اردیبهشت ۹۸، نسبت به «تهدیداتی» که متوجه رژیم است هشدار داد و از نیروهای تحت امر خود  خواست به گونه یی خود را آماده کنند که هر شب ممکن است مورد حمله قرار گیرند و بازی جنگ را دائماً تمرین کنند. 

 

سرلشکر بسیجی در جمع سرکردگان ارتش تحت‌امر خامنه‌ای گفت: «تهدیدات امروز جدی است البته این تهدیدات در ابتدای کار زمینی نخواهد بود اما نیروی زمینی به‌عنوان محور همه عملیات ها باید با این وجود آمادگی خود را حفظ کند.

همه نیروها باید یگانهای خودشان را با تفکر شب حمله‌یی آماده کنند و بازی جنگ را دائماً‌ تمرین کنند.»

همچنین امروز خامنه‌ای ولی‌فقیه ارتجاع به بهانه روز معلم در جمع بسیجیان و عوامل خود ظاهر شد و ترس و وحشت خود را از شرایط بحرانی رژیم نشان داد و  نسبت به آرایش جنگی دشمن و تهاجم آنان در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی، نفوذ اطلاعاتی و ضربه زدن به‌وسیله فضای مجازی  هشدار داد.