728 x 90

خشم گسترده مردمی علیه تخریب خانه زن بی‌پناه در بندرعباس - سراسیمگی آخوند رئیسی و کارگزاران رژیم

وحشت آخوند دژخیم از واکنش اجتماعی نسبت به خراب کردن خانه زن بی سرپناه بندرعباسی
وحشت آخوند دژخیم از واکنش اجتماعی نسبت به خراب کردن خانه زن بی سرپناه بندرعباسی

پخش فیلم تخریب وحشیانهٔ خانهٔ این زن سرپرست خانوار موجی از خشم را در میان هموطنان و در شبکه‌های اجتماعی برانگیخت و رژیم آخوندی را وحشت‌زده و سراسیمه کرد.

بر اساس خبرهای تکمیلی از تخریب خانه زن بی‌پناهی در بندرعباس که منجر به خودسوزی وی شد، حسن‌زاده یکی از زنان سرپرست خانوار ساکن در منزل تخریب شده گفت: در منزل تخریب شده سه زن سرپرست خانوار همراه با پنج فرزند به مدت دو ماه سکونت داشتند. وی با اشاره به این‌که سه فرزند محصل در این منزل زندگی می‌کردند، افزود: با ویران شدن این منزل در حال حاضر در منزل همسایگان به سر می بریم و مشخص نیست وضعیت زندگی فرزندانمان و تحصیل شان چه می‌شود. ایسنا ۳۰آبان

سرجلاد قضاییه خامنه‌ای آخوند رئیسی وحشت‌زده از خشم و نفرت عمومی به یک واکنش دجالگرانه مباردت کرد و در توئیتر خودش از ورود دستگاه قضایی به‌موضوع و تشکیل پرونده قضایی برای کلیهٔ عوامل دخیل در این اقدام و احضار آنها خبر داد.

خبرگزاری قضاییهٔ جلادان نیز مدعی و رود رئیس مجرم دادگستری و دادستان جنایتکار هرمزگان به‌موضوع شده است . (توئیتر ابراهیم رئیسی (رژیم) ۲۹آبان)