728 x 90

وحشت رژیم از گسترش اعتراضات: زمینه سوءاستفاده گروه‌های معاند و برانداز را فراهم آورده است

اعتراضی - عکس از آرشیو
اعتراضی - عکس از آرشیو

نارضایتی‌هایی که... در سال‌های اخیر ابعاد گستره‌تری یافته... و زمینه سوءاستفاده گروه‌های معاند و برانداز را فراهم آورده است...

این روزها «فشارهای اقتصادی» و فقر معیشتی آن چنان در نظام آخوندی افسار پاره کرده است که از هر سو رسانه‌های حکومتی و دیگر کارشناسان نظام به «و لبریزشدن کاسه صبر ملت در برابر این فشارهای روزافزون» که آن روی سکه تعبیر نظام، شورش و طغیان اجتماعی است، اعتراف کرده و به آن هشدار می‌دهند.

فرهیختگان(چهارشنبه ۲۹دی) نوشت: افزایش فشارهای اقتصادی و لبریزشدن کاسه صبر ملت در برابر این فشارهای روزافزون، تنگ‌تر شدن مدام گستره معیشت و کوچک‌شدن هر روزه سفره ملت، به‌علاوه تمام آسیب‌هایی که کرونا طی دو سال گذشته به زندگی مردم تحمیل کرده و... همه‌ و همه عواملی است که به‌مراتب پتانسیل بیشتری در برانگیختن خشم و نارضایتی عمومی نسبت به «عدم اطلاع‌رسانی بهنگام» در خصوص این قبیل سیاست‌ها دارد...
... تجربه نشان داده طرح‌های حمایتی دولتها هرگز برای جبران آثار تورمی ناشی از سیاست‌های اصلاحی بسنده نبوده و طی فرآیندهای مشابه به‌طور مدام از توان اقتصادی اقشار کم‌برخوردار کاسته شده و فشار محسوسی به قشرهای مختلف مردم به‌ویژه طبقات محروم و آسیب‌پذیر تحمیل شده و نارضایتی‌هایی را در میان آنان رقم زده است؛ نارضایتی‌هایی که در سال‌های اخیر ابعاد گسترده‌تری یافته و بعضاً به آشوب‌های خیابانی نیز بدل شده و زمینه سوءاستفاده گروه‌های معاند و برانداز را فراهم آورده است. (روزنامه حکومتی فرهیختگان ۲۹دی). 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/742082ff-7f73-44e4-acae-69be7f4d47e8"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات