728 x 90

وحشت روحانی از افشای غارتگریها

تجمع اعتراضی غارت‌شدگان بورس
تجمع اعتراضی غارت‌شدگان بورس

آخوند روحانی نسبت به اعتراضات غارت‌شدگان بورس ابراز نگرانی کرد و گفت: بازار سرمایه، بازار بسیار حساسی است و برخی اظهارنظرهای نسنجیده می‌تواند بر شرایط این بازار تاثیر‌گذار باشد.

وی افزود: همه باید از مدیریت هدفمند بازار سرمایه توسط شورای بورس حمایت کنند و این شورا باید از پیشنهادهای فعالان بازار سرمایه و ابتکارات جدید برای ثبات‌بخشی و ایجاد رونق در این بازار استقبال نماید (سایت آخوند روحانی ۵اردیبهشت).

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/6cda2a6c-8d6d-45dd-ac78-b98f54e6b3ff"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات