728 x 90

وحشت از خشم سوختبران و دجالگری روحانی

آخوند روحانی
آخوند روحانی

در پی قیام مردم بلوچستان، در اعتراض به کشتار سوخت‌بران محروم، آخوند روحانی روز سه‌شنبه ۱۲ اسفند طی سخنانی در مورد سوخت‌بران با شیادی و در وحشت از شعله‌ور شدن خشم مردم بلوچستان گفت: پدیده‌هایی نظیر کولبری و سوخت‌بری، آسیب‌های جدی اقتصادی و اجتماعی دارد و به هیچ‌وجه در شان و منزلت مردم و کشور نیست و باید همه تلاش کنند این وضعیت ناهنجار سریعاً سامان یابد.

روحانی در یک وعده‌درمانی رسوا، با سراسیمگی افزود: باید برای اشتغال پایدار و ارتقای معیشت مرزنشینان و جایگزینی قطعی و فوری اشتغال مفید و مولد به جای رویهٔ غیرقابل قبول کولبری (اقدام) کرد.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات