728 x 90

قیام ایران – شماره ۵۲

وحشت خامنه‌ای و رژیم از خشم مردم و انزجار بین‌المللی از جنایت علیه بشریت و شمار شهیدان قیام

اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

پاسدار شمخانی، دادستان رژیم و رئیس دفتر روحانی: نفوذیها و معاندین مردم را کشتند

ولی‌فقیه ارتجاع وحشت‌زده از خشم فزاینده مردم و اوجگیری انزجار و محکومیت‌های بین‌المللی به‌خاطر ارتکاب جنایت علیه بشریت، مذبوحانه درصدد است چنین وانمود کند که این شهیدان توسط افراد نفوذی و گروه‌های معاند کشته شده‌اند.

 

پاسدار جنایتکار، علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت رژیم، که اظهاراتش روز ۲۱آذر از تلویزیون رژیم و خبرگزاری حکومتی ایرنا پخش شد، وقیحانه مدعی شد، «افرادی نفودی این اقدامها را انجام دادند» و گفت: «بیش از ۸۵درصد از جانباختگان رخدادهای اخیر در شهرستانهای تهران در هیچیک از تجمعهای اعتراضی حضور نداشته‌اند و به‌صورت مشکوک با سلاحهای سرد و گرم غیرسازمانی کشته شده‌اند لذا اجرای پروژه کشته‌سازی از سوی معاندین در این منطقه قطعی است».

 

از سوی دیگر، در همین روز محمدجعفر منتظری، دادستان جنایتکار رژیم آخوندی، در دانشگاه فردوسی مشهد در اظهاراتی که توسط ایرنا منتشر شد، مدعی گردید، «شماری از جانباختگان اخیر با گلوله‌هایی خاص کشته شده‌اند. در "میدان هفتاد و دو تن" قم از یک پژو ۸۴اسلحه شکاری با گلوله‌های خاص کشف و ضبط شد که تعدادی از مردم با گلوله خاص این سلاحها کشته شده‌اند»(خبرگزاری ایرنا).

 

روز قبل از آن محمود واعظی، رئیس دفتر روحانی، برای توجیه کشتار مردم بی‌دفاع توسط سپاه در ماهشهر، بی‌شرمانه مدعی شد: «عده‌ای مسلح به نیروی انتظامی و مردم تیراندازی می‌کردند... در ماهشهر و عسلویه اینها سنگربندی کرده بودند و اسلحه داشتند... عده‌ای از کشته‌ها هم توسط همینها انجام شده است».

 

خانم مریم رجوی، رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت ایران، تأکید کرد: «خامنه‌ای و رژیمش بیهوده تلاش می‌کنند گریبان خود را از آثار جنایت بزرگ علیه بشریت برهانند. این اراجیف هراس‌آلود هیچ کودکی را نمی‌فریبد و تنها خشم و انزجار عمومی را تشدید می‌کند آن هم در حالی‌که شمار شهیدان بسا بیشتر از ۱۰۰۰ است و اسامی بیش از ۴۵۰تن از آنان اعلام شده است».

 

وی افزود: «شورای امنیت ملل ‌متحد باید کشتار آبانماه که یکی از هولناک‌ترین جنایات قرن بیست‌ویکم است را جنایت علیه بشریت اعلام کند تا سردمداران رژیم در مقابل عدالت قرار گیرند. تشکیل هیات حقیقت‌یاب بین‌المللی و بازدید از زندانیان یک ضرورت مبرم است».

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۲آذر ۱۳۹۸ (۱۳دسامبر ۲۰۱۹)