728 x 90

وحشت بیژن زنگنه از نقش بین‌المللی مجاهدین، ‌شرایط از زمان جنگ بدتر است!

بیژن زنگنه
بیژن زنگنه

بیژن زنگنه وزیر نفت کابینه آخوند روحانی وحشت نظام آخوندی را از موقعیت بین‌المللی مجاهدین به نمایش گذاشت و گفت: ‌شرایط از زمان جنگ بدتر است! من اسم این دوران را برای خودم آخرین نبرد گذاشته‌ام.

وزیر نفت رژیم آخوندی گفت: (مجاهدین) با حضورشان در کاخ سفید می‌خواهند دوباره تجدید حضور کنند که هیچ وقت به این اندازه در چهل سال بعد از انقلاب در کاخ سفید نفوذ نداشته‌اند.

وی افزود: اکنون عملیات (مجاهدین) به وسیله آمریکا پشتیبانی می‌شود، بنابراین این نبردی است که باید مردانه بایستیم و سخت پایداری کنیم.