728 x 90

وحشت بسیجیان خامنه‌ای در فضای مجازی پس از جانباختن سحر خدایاری

روشن کردن شمع  برای سحر  خدایاری
روشن کردن شمع برای سحر خدایاری

رژیم پلید ولایت‌فقیه در هراس از نفرت و برانگیختگی عمومی علیه آخوندها، پس از خودسوزی و جان‌ باختن سحر خدایاری، که خانم مریم رجوی آن را نتیجه تبعیض و محرومیت تحمیل‌شده توسط دیکتاتوری دینی، توصیف کرد، بسیجیان خامنه‌ای را تحت عنوان کاربران شبکه‌های اجتماعی به صحنه می‌آورد و زوزه وحشت سر می‌دهد.

 

تلویزیون رژیم ـ ۲۱شهریور ۹۸:

بخشی از کاربران شبکه‌های اجتماعی به رسانه‌های خارج از کشور انتقاد داشتند و معتقد هستند پروژه کشته سازی ظاهراً هم‌چنان برای این شبکه‌ها جذاب است در این رابطه کاربری نوشته خودسوزی یک دختر به‌دلیل مسائل شخصی، جازدن آن به‌عنوان کس دیگری، دمیدن برخی سیاسیون و چهره‌ها به مسأله درگیر شدن ذهن مردم و تحریک آنها سوار شدن رجوی و منافقین روی آن همه این موارد قبلاً و با نام دختران دیگری پیاده شده بود.