728 x 90

وحشت از قیام و بلوف درمانی رسوای رئیسی جلاد: اغتشاشات مسأله کوچکی نبود که در یک سالگی دولت کلید خورد

رئیسی جلاد
رئیسی جلاد

وحشت از قیام و بلوف درمانی رسوای رئیسی جلاد:

اغتشاشات مسأله کوچکی نبود که در یک سالگی دولت کلید خورد

امسال، هم پروژه تحریم شکست خورد هم، شاخصهای اقتصادی بهبود پیدا کرد

نتیه این شد که تلاش کردند به وسیله آشوب‌ها پیشرفت کشور را مختل کنند

رئیسی جلاد ۲۹اسفند ۱۴۰۱:

اغتشاشات مسأله کوچکی نبود محصول طراحی‌های دشمنان ایران بود که تقریباً در یک سالگی دولت کلید خورد از شهریور ۱۴۰۰تا شهریور ۱۴۰۱بر خلاف پیش‌بینی‌ها بدخواهان پروژه دولت که احیای امید و اعتماد مردم بود پیشرفت قابل توجه و قابل قبولی داشت و در واقع پروژه تحریم با برنامه‌ریزیهای دولت و با پشتوانه اعتماد و همراهی مردم شکست خورد …دولت در این موضوع با مردم صادقانه سخن گفت از چند ماه قبل کاملاً مردم رو در جریان قرارداد ضرورت‌های این اقدام را تبیین نمود در اجرا هم سعی کرد جبرانهایی را در نظر بگیرد و یارانه‌ها را شش تا ده برابر کرد نتیجه این شد که آن کار بزرگ با همراهی و اعتماد مردم پیش رفت در سال اول دولت چند اتفاق مهم رقم خورد:

- یک شکست پروژه تحریم

-دو بهبود شاخصهای کلان اقتصادی

-و سوم افزایش اعتماد عمومی مردم

این موجب شد که بدخواهان ایران به روی دیگر سکه تحریم یعنی آشوب روی بیاورند شاخه دیگری از جنگ ترکیبی تلاش کردند و وسیله آشوب‌های پیشرفت کشور را را مختل کنند شکاف اجتماعی و سیاسی ایجاد کنند و ایران را در دنیا منزوی نمایند

من به‌عنوان خادم شما، روزی نیست که از سختی‌های زندگی و معیشت مردم به‌ویژه قشرهای ضعیف در رنج نباشم. در زمینه کاهش تورم، تورم ۵۹ درصدی شهریور۱۴۰۰ به ۴۳ درصد در بهمن ۱۴۰۱ رسید، اما این عدد از نظر بنده رضایت‌بخش نیست. برنامه اصلی دولت در سال ۱۴۰۲ کنترل تورم همراه با رشد پایدار اقتصادی است.

در حوزه سیاست داخلی، امسال، سال انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان است. برنامه دولت، زمینه‌سازی برای مشارکت پرشور مردم و تشکیل مجلس قوی است. دولت به هیچ جناحی وابستگی ندارد.

(تلویزیون شبکه خبر رژیم ۲۹اسفند ۱۴۰۱)

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/6bee9b1e-f552-4f2a-808d-81f495580347"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات