728 x 90

وحشت از قیام در تقدیر

وحشت از قیام در تقدیر
وحشت از قیام در تقدیر

پریشان‌گویی مهره‌های حکومتی در رابطه با فضای مجازی، مدام از تهاجم فرهنگی نالیدن، مردم ایران را در برابر کرونا بی‌سپر و بی‌دفاع رها کردن، سرمایه‌های مردم ایران را به‌پای دستگاه سرکوب ریختن و نمونه‌های بسیار دیگری که وحشت حکومت آخوندی از قیام در تقدیر را نمایان می‌کند. یک نمونه‌ٔ جدید آن بحران هک شدن سامانه‌ٔ سوخت‌رسانی بود. به‌محض این‌که زمزمه‌های گران شدن بنزین به گوش رسید. مهره‌های حکومتی در وحشت از پیامدهای آن به صحنه آمدند و تکذیب کردند.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس رژیم گفت: به‌هیچ‌عنوان بحث گران کردن بنزین مطرح نیست

وزیر کشور کابینه آخوند رئیسی هم سراسیمه وارد شد و گفت: هیچ برنامه‌یی برای گرانی بنزین وجود ندارد

اما علت چنین شتابی در تکذیب گرانی بنزین چه بود؟ چرا در تمام جایگاههای سوخت خودروهای انتظامی مستقر کردند؟

واقعیت این است که آیینه‌ٔ قیام آبان در برابر رژیم و مردم قرار دارد، این آیینه‌ٔ تمام‌قد که به مردم می‌گوید تنها یک‌ همت و یک‌ قدم همگانی تا آزادی و رهایی از دست این حاکمیت جنایتکار باقی مانده و به حکومت می‌گوید در لبه‌ٔ پرتگاه سرنگونی قرار دارد. آری آخوندهای حاکم حق‌ دارند از قیام در تقدیر بهراسند؛ زیرا آزادی سرنوشت محتوم مردم ایران است

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/83500a0b-d729-4f6c-95cf-3cac61bc8fd2"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات