728 x 90

وحشت آخوند رئیسی از موج ابراز انزجار اعدم نوید شورشگر

 آخوند رئیسی از موج ابراز انزجار اعدم نوید شورشگر
آخوند رئیسی از موج ابراز انزجار اعدم نوید شورشگر

آخوند جلاد ابراهیم رئیسی سردژخیم قضاییه خامنه‌ای در جلسه شورای عالی قضایی رژیم وحشت خود را موج ابراز انزجار اعدام جنایتکارانه نوید شورشگر به نمایش گذاشت و آن را جوسازی خواند.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به سیر قانونی در رسیدگی به پرونده‌ها و شکایات و تضمینهای قانونی برای اجرای عدالت درباره اصحاب دعوا گفت قضات متعهد بر اساس این رویه‌های قضایی به پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند و جوسازیها نباید و نمی‌تواند روی نظر قاضی تاثیر بگذارد.

رئیس قوه قضاییه رژیم هم‌چنین با تشکر از دادستان در تفکیک جرایم سیاسی از جرایم امنیتی تأکید کردو از دادسراها و دادگاهها خواست بر اجرای قانون و بخشنامه ابلاغی در خصوص جرم سیاسی اهتمام داشته باشند.

در این جلسه دادستان تهران گفت برای پنج نفر از متهمان به‌عنوان جرم سیاسی کیفرخواست صادر و به دادگاه کیفری ارسال شده است.(تلویزیون شبکه یک ۲۴شهریور۹۹)