728 x 90

وتو کردن قطعنامه شورای امنیت درباره سوریه توسط چین و روسیه

وضعیت بسیار سخت پناهندگان سوری
وضعیت بسیار سخت پناهندگان سوری

دو کشور چین و روسیه، روز شنبه ۲۱تیرماه۹۹ قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد تمدید یک ساله ارسال کمکهای انسان‌دوستانه از دو گذرگاه مرزی ترکیه به سوریه را وتو کردند.
گفتنی است که قطعنامه پیشنهادی از سوی آلمان و بلژیک تهیه شده بود و برای تمدید توافقی بود که مهلت آن شب پیش به پایان رسید.
روسیه خواهان آن بود که تنها یک گذرگاه مرزی باز باشد ولی بیشتر اعضای شورا پیشنهاد این کشور را رد کردند و هم‌چنین روسیه خواسته بود که کمکهای ارسالی باید در اختیار دولت بشار اسد قرار گیرد و آنها این کمک‌ها را پخش کنند.
این در حالی است که میلیون‌ها سوری عمدتاً در مناطق تحت کنترل شورشیان و مخالفان در شمال غربی سوریه به کمکهای ارسالی نیازمند هستند.
برخی تحلیلگران می‌گویند دولت بشار اسد قبلاً هم مانع پخش کمک‌ها به مناطقی شده که در اختیار مخالفانش بوده است.
برنامه جهانی غذا وابسته به سازمان ملل ‌متحد درباره وضعیت بسیار سخت پناهندگان سوری، ماه پیش هشدار داد سوریه با خطر قحطی مواجه است و شمار افرادی که به مواد غذایی مورد نیاز دسترسی ندارند به بیش از ۹میلیون نفر رسیده است.
هم‌چنین سازمان ملل ‌متحد هشدار داده که سوریها ممکن است برای فرار از وضعیت موجود به اروپا فرار کنند.