728 x 90

واکنش امام جمعه موقت شهرستان راسک به کشته شدن یک کودک بلوچ

ایرانشهر  - کشته شدن یک کودک بلوچ توسط نیروهای سرکوبگر انتظامی
ایرانشهر - کشته شدن یک کودک بلوچ توسط نیروهای سرکوبگر انتظامی

مولوی عبدالغفار نقشبندی امام جمعه موقت شهرستان راسک در واکنش به کشته شدن کودک بلوچ گفت:

«هنوز زخم واقعه شمسر سراوان که بیش از ۳۷ سوخت‌بر بلوچ توسط مأموران نظامی کشته و زخمی شدند خشک نشده که بار دیگر شاهد کشته شدن یک طفل معصوم توسط مأموران نظامی در ۲۷رمضان شدیم».

«این تیر که به سینه این کودک بلوچ اصابت کرده کاش سینه یکی از نزدیکان این مأموران را نشانه می‌گرفت تا می‌فهمیدند که داغ از دست دادن نزدیکان چه درد بزرگی است».

وی افزود: «چرا کودکان و مادران بلوچ توسط حکومت جمهوری اسلامی در چنین وضعیتی گرفتار هستند، لعنت و شرم بر سرکردگان جمهوری اسلامی باد». (اینترنت ۲۱اردیبهشت)