728 x 90

واعظی: مخالفان برجام جایگزینی به‌جز برجام ندارند

جنازه برجام
جنازه برجام

واعظی، رئیس دفتر آخوند روحانی در جنگ و کشمکش با باند رقیب گفت: «بنای ما بر این است که تحریم‌ها برداشته شود و دولت سیزدهم بدون تحریم کار کند».

وی افزود: «مخالفان برجام (درون نظام) هر چه توانستند علیه دولت و برجام گفتند، اما امروز جایگزینی به‌جز برجام ندارند و باز هم آمریکا را به توافقی ارجاع می‌دهند که خود مطلقاً آن را قبول ندارند». (سایت خبر فوری رژیم ۲۵دی)