728 x 90

واشنگتن فری‌بیکن: آمریکا داراییهای نقدی رژیم ایران را آزاد نمی‌کند

وزارت خارجه آمریکا
وزارت خارجه آمریکا

واشنگتن فری‌بیکن طی مقاله‌یی نوشت:‌ وزارت‌خارجه آمریکا گزارشهایی مبنی بر این‌که دولت ترامپ به‌زودی معافیتهای ویژه را در ارتباط با تحریم‌های رژیم ایران اعطا خواهد کرد، نادرست خواند.

 

وزارت‌خارجه آمریکا به فری‌بیکن گفت:‌به‌رغم پخش اطلاعات غلط از سوی رژیم ایران، این رژیم پول کافی برای خریدهای انسان‌دوستانه که به سود مردم ایران در اختیار دارد، ولی رژیم ایران انتخاب کرده است به جای این کار، پول را خرج تروریسم و نیروهای نیابتی خود بکند. (سایت فری‌بیکن ۹فرودین)