728 x 90

واشنگتن پست: دپیلوماسی بایدهمراه با تهدید باشد

نطنز
نطنز

واشنگتن پست (۷اردیبهشت) نوشت: دولت بایدن باید نشان دهد که در عین این‌که قویاً خواستار دیپلوماسی است اما رژیم ایران باید به سهم خود عمل کند و چنان‌چه دیپلوماسی را غیرممکن سازند، آمریکا از دیگر گزینه‌ها استفاده خواهد کرد تا همان‌طور که پرزیدنت بایدن گفته است رژیم ایران هیچگاه تسلیحات اتمی نداشته باشد.
واشنگتن پست افزود: خامنه‌ای باید درک کند که اگر رژیم ایران در حال حاضر و یا در آینده زیاده‌روی کند، تمامی برنامهٔ اتمی خود را مورد تهدید قرار خواهد داد.