728 x 90

واشنگتن پست: ترانه التوک توک، نمادی از قیام مردم عراق + فیلم

خودرو التوک توک
خودرو التوک توک

یکی از نشانه‌های همبستگی و وحدت مردم بپا خاسته برای انقلاب و سرنگونی نظام ستمگر حاکم، شرکت همه‌ٔ اقشار در انقلاب است. این روزها در انقلاب مردم عراق شرکت همه اقشار مردم عراق را می‌بینیم که متحد و یکپارچه دست در دست هم گذاشته و فریادشان خواست همه مردم را طنین‌انداز می‌کند.

واشنگتن پست طی گزارشی از بغداد نوشت:‌ توک توک (خودروهای سه چرخه کوچک) بی‌نام و نشان به سمبل قیام عراق تبدیل شده است. -توک توک چند سال است که به‌خاطر افزایش ترافیک به عراق آمده و آلترنایتو ارزانتری برای تاکسی می باشد.

یک خواننده عراقی می‌گوید:‌ توک توک شاید مشابه یک اسباب بازی باشد اما باندازه یک تانک به دشمن آسیب می‌رند.

-خودروهای توک توک به فقیرترین بخشهای پایتخت اختصاص یافته‌اند، در حالی‌که اعضای قشر سیاسی پولدار در خیابان‌ها با لندکروزهای مدل جدید‌ تردد می‌کنند.

-یکباره در عراق، چیزی محبوبتر از یک راننده توک توک بودن نیست او یکی از شجاع‌ترین و محترم‌ترین مردانی است که جانشان را بخطر می اندازند و با چابکی تمام در میان آتش گلوله و گاز اشک‌آور به نجات جان هموطنانش می‌پردازند و مجروحان را مجاناً به بیمارستان یا آمبولانسهایی که نمی‌توانند به جمعیت تظاهر کننده دسترسی یابند منتقل می‌کنند.

 

واشنگتن پست ادامه می‌دهد:‌ در اعتراضات ضدحکومتی تاکنون بیش از ۲۰۰عراقی جانشان را از دست داده‌اند و هزاران نفر مجروح شده‌اند اعتراضاتی که ریشه در فقر دارند و از فساد فراگیر حاکم و بیکاری و خدمات فروپاشیده عمومی رنج می‌برند.

-رانندگان توک توک که زمانی در حاشیه بودند و سمبل زندگی سرسخت روزمره قشر متوسط عراقیها بودند در عمل این جنبش را زنده نگه‌داشته‌اند.

یک خواننده معروف عراقی در این رابطه ترانه‌یی خوانده و رانندگان توک توک را قهرمان خوانده است و در آن می‌گوید توک توک شاید مشابه یک اسباب بازی باشد اما باندازه یک تانک به دشمن آسیب می زند.

-یک راننده توک توک گفت این مردم خواستار حقوق زندگی شرافتمندانه‌یی برای کسانی مثل من هستند و این کمترین کاریست که من می‌توانم بکنم و از مرگ هراسی ندارم. هرگز کسانی را که روی ما حساب می‌کنند فراموش نمی‌کنیم. من واقعاً احساس خوشحالی دارم که به خط مقدم تردد می‌کنم و احساس می‌کنم کار بزرگی دارم می‌کنم.

در این میان رانندگان توک توک جای خود را در تاریخ عراق باز کردند.

-یک دانشجوی ۲۲ساله پزشکی که کمکهای اولیه امدادی به تظاهر کنندگان می‌رساند گفت حالا، آنها را گل‌های شهر می‌بیند، آنها قهرمانان واقعی هستند و شرمنده‌شان هستم، من هم به رانندگی یک توک توک افتخار می‌کنم.

متن ترانه التوک توک

هی یالا هی یالا

بخدا ما مردان میهن‌پرست هستیم

نه، هرگز از مرگ نمی‌ترسم

هی یالا هی یالا

در شدائد و سختیها مرا مصمم خواهی یافت

صاحب توک توک قهرمانانه ایستادگی کرده

ای بنازم اون ترمزش رو که در جا می‌ایسته و دور در جا میزنه

صاحب توک توک قهرمانانه ایستادگی کرده

ای بنازم اون ترمزش رو که درجا می‌ایسته و دور در جا میزنه

خیلی با غیرت وارد هر نقطه‌ای میشه

و با مرگ دست و پنجه نرم می‌کنه

هر کاری داشته باشی انجام میده اگه بار داری برات می بره

راننده توک توک قهرمانانه ایستادگی می‌کنه

هرکاری داشته باشی انجام میده اگه باری داری برات می بره

راننده توک توک قهرمانانه ایستادگی می‌کنه

هی یالا هی یالا

بخدا سوگند ما مردان میهن‌پرستیم

عراقیان به بهترین شکل ایستادگی کرده‌اند

حتی دانش‌آموزان و دانشجویان هم در کنارشان ایستاده‌اند

آستین بالا میزنه و قهرمانانه به میدان میاد

اونوقت است که جوانمردانه مقاومت می‌کنه

آخر عراقیان به همین جوانمردی شناخته می‌شوند

من از مرگ هراسی ندارم

هی یالا هی یالا

در شدائد و سختیها مرا مصمم خواهی یافت

هی یالا هی یالا

حتی اگر سالخورده باشم اما جوان و شاداب خواهم آمد

طوریکه شاعر نیز به زیباترین شکل مرا توصیف نماید

ای راننده توک توک ای هنرمند

ای که در مثل یک انبار مواد را حمل می‌کنی

تو جوانمردانه مقاومت می‌کنی

آخر عراقیان به همین جوانمردی شناخته می‌شوند

هیچکس نمیتونه به این زرهی من چپ نگاه کنه

هی یالا هی یالا

پای آنکس که به سرزمینم چپ نگاه کنه را خواهم شکست

 

راننده توک توک فقیرانه زندگی می‌کنه

اما وقتی که غیرتش بجوش بیاید از مرگ نمی‌هراسه

راننده توتوک فقیرانه زندگی می‌کنه

اما وقتی که غیرتش بجوش بیاید از مرگ نمی‌هراسه

اون یک آمبولانسه و هرگز خوفی بدل راه نمیده

آن‌چنان به چپ وراست قهرمانانه ویراژ میده

راننده توک توک با قهرمانی ایستادگی می‌کنه

هی یالا هی یالا

بخدا سوگند که ما فرزندان این میهن هستیم

هی یالا هی یالا