728 x 90

واشنگتن - سومین روز از نمایشگاه سالگرد قتل‌عام ۶۷، به حکم خمینی، دجال ضدبشر

واشنگتن - سومین روز از نمایشگاه سالگرد قتل‌عام ۶۷، به حکم خمینی، دجال ضدبشر
واشنگتن - سومین روز از نمایشگاه سالگرد قتل‌عام ۶۷، به حکم خمینی، دجال ضدبشر

روز جمعه ۲۱مردادماه نمایشگاهی درباره اسناد قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال۶۷ در برابر کنگره آمریکا در واشنگتن برگزار شده است. بخش عمده این نمایشگاه حاوی اسناد و مدارکی است که نقش آخوند رئیسی جلاد در قتل‌عام سال۶۷ را افشا می‌کند. در این نمایشگاه هم‌چنین اسنادی از مشارکت آخوند رئیسی در ۴دهه جنایتهای رژیم و نقض وحشتناک حقوق‌بشر در ایران را به نمایش می‌گذارد. در بخشی از این نمایشگاه به نقش آخوند رئیسی در کشتار بیش از ۱۵۰۰تن از قیام‌کنندگان در جریان تظاهرات‌های آبان ماه سال۹۸ پرداخته شده است.

این نمایشگاه به مدت ۴روز از تاریخ ۲۱ تا ۲۴مرداد از ساعت ۱۲۳۰ تا ۱۷۰۰ به وقت واشنگتن ادامه خواهد یافت.
خواسته اصلی آنها این است که به آخوند رئیسی به هیچ‌وجه نباید اجازه داده شود که به آمریکا سفر کند تا در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل شرکت کند.
یکی دیگر از خواسته‌های شرکت‌کنندگان و برگزار کنندگان این نمایشگاه این است که نه فقط باید از ورود رئیسی به آمریکا ممانعت شود بلکه باید آخوند رئیسی به‌خاطر نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت در برابر عدالت قرار گیرد.
تصاویری که در این صفحه مشاهده می‌کنید سومین روز نمایشگاه قتل‌عام در برابر کنگره آمریکا است.

 

واشنگتن - سومین روز از نمایشگاه سالگرد قتل‌عام ۶۷، به حکم خمینی، دجال ضدبشر - 0

واشنگتن - سومین روز از نمایشگاه سالگرد قتل‌عام ۶۷، به حکم خمینی، دجال ضدبشر - 1

واشنگتن - سومین روز از نمایشگاه سالگرد قتل‌عام ۶۷، به حکم خمینی، دجال ضدبشر - 2

واشنگتن - سومین روز از نمایشگاه سالگرد قتل‌عام ۶۷، به حکم خمینی، دجال ضدبشر - 3

واشنگتن - سومین روز از نمایشگاه سالگرد قتل‌عام ۶۷، به حکم خمینی، دجال ضدبشر - 4

واشنگتن - سومین روز از نمایشگاه سالگرد قتل‌عام ۶۷، به حکم خمینی، دجال ضدبشر - 5

واشنگتن - سومین روز از نمایشگاه سالگرد قتل‌عام ۶۷، به حکم خمینی، دجال ضدبشر - 6

واشنگتن - سومین روز از نمایشگاه سالگرد قتل‌عام ۶۷، به حکم خمینی، دجال ضدبشر - 7

واشنگتن - سومین روز از نمایشگاه سالگرد قتل‌عام ۶۷، به حکم خمینی، دجال ضدبشر - 8

واشنگتن - سومین روز از نمایشگاه سالگرد قتل‌عام ۶۷، به حکم خمینی، دجال ضدبشر - 9

واشنگتن - سومین روز از نمایشگاه سالگرد قتل‌عام ۶۷، به حکم خمینی، دجال ضدبشر - 10

واشنگتن - سومین روز از نمایشگاه سالگرد قتل‌عام ۶۷، به حکم خمینی، دجال ضدبشر - 11

واشنگتن - سومین روز از نمایشگاه سالگرد قتل‌عام ۶۷، به حکم خمینی، دجال ضدبشر - 12

واشنگتن - سومین روز از نمایشگاه سالگرد قتل‌عام ۶۷، به حکم خمینی، دجال ضدبشر - 13

واشنگتن - سومین روز از نمایشگاه سالگرد قتل‌عام ۶۷، به حکم خمینی، دجال ضدبشر - 14

واشنگتن - سومین روز از نمایشگاه سالگرد قتل‌عام ۶۷، به حکم خمینی، دجال ضدبشر - 15

واشنگتن - سومین روز از نمایشگاه سالگرد قتل‌عام ۶۷، به حکم خمینی، دجال ضدبشر - 16

واشنگتن - سومین روز از نمایشگاه سالگرد قتل‌عام ۶۷، به حکم خمینی، دجال ضدبشر - 17

واشنگتن - سومین روز از نمایشگاه سالگرد قتل‌عام ۶۷، به حکم خمینی، دجال ضدبشر - 18

واشنگتن - سومین روز از نمایشگاه سالگرد قتل‌عام ۶۷، به حکم خمینی، دجال ضدبشر - 19

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/5932caf8-94b2-4f1a-9a1b-7330954b0559"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات