728 x 90

واشنگتن تایمز: وزارت‌خارجه آمریکا می‌گوید رژیم ایران تا یکهزار تظاهر کننده را به‌قتل رسانده است

قیام سراسری مردم ایران
قیام سراسری مردم ایران

واشنگتن تایمز درباره کنفرانس مطبوعاتی برایان هوک مسئول اقدام ایران در وزارت‌خارجه آمریکا درباره قیام مردم ایران و کشتار و سرکوب تظاهرات کنندگان نوشت: نیروهای امنیتی رژیم ایران در کشتار دستجمعی مردم که علیه استبداد مذهبی تظاهرات کردند، «ممکن است بیش از هزار نفر شهروند ایرانی را به‌قتل رسانده باشند».

 

واشنگتن تایمز نوشت: نماینده وزارت‌خارجه در مورد ایران، برایان هوک این ادعا را در یک بریفینگ مطبوعاتی روز چهارشنبه کرد که طنین‌انداز ادعای یک گروه تبعیدی مخالف ایران بود که فراخوان به تغییر رژیم در تهران داده است، که روز قبل در واشنگتن منتشر کرده بود.

شورای ملی مقاومت ایران که تاریخچه‌ای از افشای اطلاعات ارزشمندی از داخل ایران داشته، در یک اطلاعیه روز سه‌شنبه گفت که تعدادی که در تظاهرات کشته شدند، به «بیش از هزار تن» رسیده است.

 

واشنگتن تایمز در ادامه نوشت برایان هوک به سؤال خبرنگاران درباره این‌که به چه میزان فعالیت‌های کسب اطلاعات شورای ملی مقاومت ایران و سازمان مجاهدین خلق در داخل کشور ممکن است روی روند تظاهرات ضد رژیم ایران که حداقل یکصد شهر را در ماه گذشته در برگرفت، تأثیر داشته باشد، پاسخ نداد.