728 x 90

واشنگتن تایمز: قیام ایران برای آزادی، فصلی نوین که پیام‌آور پایان دیکتاتوری است

واشنگتن تایمز - قیام سراسری در ایران
واشنگتن تایمز - قیام سراسری در ایران

فراخوان خانم مریم رجوی: اقدام عاجل شورای امنیت برای جلوگیری از کشتار مردم ایران

در یک صفحه کامل واشنگتن تایمز(۲۰ آذر ۱۳۹۸) تصاویر ۱۱۰تن از شهیدان سرفراز قیام مردم ایران و فراخوان خانم مریم رجوی رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت به شورای امنیت برای جلوگیری از کشتار در ایران، به همت اتحاد برای آگاهی عمومی، انجمن ایرانیان مقیم اروپا، ‌آگهی شده است.

 

این مطلب در صفحه سوم روزنامه با تیتر «قیام ایران برای آزادی، فصلی نوین پیام‌آور پایان دیکتاتوری است» به چاپ رسیده و این فرازها در آن برجسته شده است: «رژیم آخوندها با سرکوب شدید و تحت بلوکه کامل اینترنت به قیام مردم ایران واکنش نشان داد. در جریان قیام آبان ماه در ۱۹۰شهر کشور، بیش از یکهزار تن کشته، ۴۰۰۰تن زخمی و ۱۲هزار تن دستگیر شده‌اند.

خانم مریم رجوی به شورای امنیت ملل ‌متحد فراخوان داد: کشتار تظاهرکنندگان یک جنایت آشکار علیه بشریت است. عاملان این جنایت، از جمله ولی‌فقیه رژیم علی خامنه‌ای و رئیس‌جمهور آن حسن روحانی و سایر رهبران رژیم باید در مقابل عدالت قرار گیرند. بی‌عملی ملایان را در استمرار خون‌ریزی جری‌تر می‌کند».