728 x 90

واشنگتن تایمز - علیه رژیم بیرحم ایران از طرف غرب واکنش قویتری لازم است

قیام مردم ایران
قیام مردم ایران

بنا به گزارش واشنگتن تایمز در مطلبی به‌قلم تد پو درباره قیام سراسری مردم ایران نوشت: آمریکا، انگلستان و اتحادیه اروپا همگی سرکوب وحشیانه اعتراضات اخیر رژیم ایران را محکوم کرده‌اند. اما با توجه به این‌که هزاران شهروند ایرانی روزانه جان خود را به خطر می‌اندازند، اظهارات حمایت آمیز مبهم کافی نیست.
قدرتهای غربی در آغاز سرکوب قیامهای سراسری پیشین پیام‌های مشابهی مبنی بر عدم تأیید صادر کردند، اما هیچ‌گاه این سخنان نشان نداد که قادر به ایجاد شرم در قلب و ذهن مقامات ایرانی باشد و بنابراین دستگیریها، کشتارها و شکنجه‌های دستجمعی بی‌وقفه ادامه یافت.
ثبات رژیم بیشتر از همه توسط جمعیت خودش تهدید می‌شود. اعتراضات اخیر که عمدتاً توسط زنان و نسل‌های جوان رهبری می‌شود، در عرض چند روز به ۱۶۲شهر در تمام ۳۱ استان ایران گسترش یافته است.

از زمان استقرار حکومت دینی، زنان بیشترین ستم را متحمل شده‌اند. این‌که زنان آن را رهبری می‌کنند طبیعی است. آنها هم‌چنین نقش برجسته‌ای در فعالیت‌های دموکراسی خواهانه ایفا کرده‌اند، به‌طوری که یک زن به نام مریم رجوی، حتی توسط شورای ملی مقاومت ایران (NCRI) به‌عنوان رئیس‌جمهور آینده انتقالی ایران انتخاب شده است. آمریکا باید سخنان پرزیدنت جان اف کندی ۶۰سال پیش را به‌خاطر بسپارد: «به هر ملتی، چه بخواهد و چه نخواهد، بداند که برای تضمین بقا و موفقیت آزادی، ما باید هر بهایی را بپردازیم، هر باری را تحمل کنیم، هر سختی را تحمل کنیم، از هر دوستی حمایت کنیم و با هر دشمنی مقابله کنیم»... مردم ایران هم برای آزادی می‌جنگند.

 

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/b48e780c-5750-4dee-a36f-23f36797be17"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات