728 x 90

همکاری نکردن رژیم ایران با آژانس به‌طور فزاینده‌ای جدی و نگران‌کننده است

فیلیپ برتو مدیر امور استراتژیک، امنیت و خلع‌سلاح در وزارت‌خارجه فرانسه
فیلیپ برتو مدیر امور استراتژیک، امنیت و خلع‌سلاح در وزارت‌خارجه فرانسه

فیلیپ برتو مدیر امور استراتژیک، امنیت و خلع‌سلاح در وزارت‌خارجه فرانسه روز چهارشنبه ۱۲مرداد در در کنفرانس بازنگری NPT در سازمان ملل درباره رژیم آخوندی گفت: تداوم بحرانهای گسترش سلاحهای هسته‌یی چالش بزرگ دیگری برای امنیت بین‌المللی ما و برای این معاهده [NPT] به مدت بیست سال گذشته بوده است. در مورد ایران، فرانسه و سه کشور اروپایی شریک آن هم‌چنان مصمم هستند تا امکان بازگشت سریع به اجرای کامل برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ را فراهم کنند. در نتیجه فعالیت‌های رژیم ایران که در نقض توافق انجام شده است و بیش از سه سال است که آن را انجام داده‌اند، برنامه هسته‌یی ایران اکنون بیش از هر زمان دیگری پیشرفته شده است. در عین‌حال، همکاری نکردن ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به‌طور فزاینده‌ای جدی و نگران‌کننده است. ما از ایران می‌خواهیم تا زمانی که هنوز این امکان وجود دارد فوراً این تشدید تنش هسته‌یی را متوقف کند، همکاری کامل با آژانس را دوباره برقرار کند و از برجام تبعیت کند.

 

سخنرانی نماینده عربستان در کنفرانس بازنگری NPT در سازمان ملل

عبدالعزیز بن محمد الواصل، نماینده دائم عربستان در سازمان ملل: کشور من نگرانی عمیق خود را از آنچه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارشهای خود درباره کار راستی‌آزمایی در چارچوب موافقتنامه‌های جامع پادمانی در ایران، عدم پایبندی کامل این کشور به تعهداتش در این توافق و عدم شفافیت آن در قبال آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشان داده است، ابراز می‌کند. امری که تهدیدی برای نظام منع گسترش سلاحهای هسته‌یی و مانعی برای دستیابی به اهداف منشور ملل‌متحد و اصول مربوط به حفظ صلح و امنیت بین‌المللی است. عربستان سعودی از تمام تلاشهای بین‌المللی با هدف جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌یی و تهدید منطقه و جهان حمایت می‌کند.

 

سخنرانی نماینده بحرین در کنفرانس بازنگری NPT در سازمان ملل

نماینده بحرین: بحرین بر اهمیت توسعه برنامه‌های هسته‌یی صلح‌آمیز به شیوه‌ای شفاف و مسئولانه برای محدود کردن گسترش تسلیحات هسته‌یی تأکید می‌کند. و ما در این زمینه نگرانی پادشاهی بحرین نسبت به گامهایی که اخیراً جمهوری اسلامی ایران برداشته است که نظارت آژانس بر برنامه هسته‌یی ایران را تضعیف می‌کند و نگرانی کشورهای همسایه را افزایش می‌دهد، را ابراز می‌کنیم. در همین راستا، پادشاهی بحرین از ایران به‌عنوان یک کشور منطقه و یکی از طرفین این معاهده می‌خواهد تا تمامی تعهدات بین‌المللی خود را اجرا کند و با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای حل و فصل همه مسائل باقی مانده مرتبط با برنامه هسته‌یی‌اش همکاری کامل داشته باشد به‌نحوی که ماهیت صلح‌آمیز آن را تضمین کند.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/1a1ae137-494c-4745-99b6-919fea358563"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات