728 x 90

همکاری آمریکا و فرانسه برای مقابله با رژیم ایران

همکاری آمریکا و فرانسه برای مقابله با رژیم ایران
همکاری آمریکا و فرانسه برای مقابله با رژیم ایران

مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا در یک کنفرانس مطبوعاتی با فلورانس پارلی، وزیر دفاع فرانسه گفت:‌ آمریکا و فرانسه متوجه خطرات اعمال تجاوزکارانه رژیم ایران هستند. ما توافق کردیم که باید با هم کار کنیم که رژیم ایران را وادار کنیم رفتاری شبیه یک کشور معمولی داشته باشند. اقدامات آمریکا در هفته‌های اخیر برای احیای بازدارندگی و روشن ساختن این امر برای رژیم ایران که تهدیدات علیه آمریکا و شرکا و منافع آن تحمل نخواهد شد، بسیار مهم بود.