728 x 90

همدستی روحانی و خامنه‌ای در استراتژی کلان تلفات انسانی

کرونا در ایران
کرونا در ایران

همدستی روحانی و خامنه‌ای در استراتژی کلان تلفات انسانی

آخوند شیاد شیخ حسن روحانی:

واکسنی بود که می‌خواستند روی مردم ما آزمایش کنند!

مردم مطمئن باشند که آنها وسیله آزمایش برای شرکتهای سازنده واکسن

قرار نخواهند گرفت!

آخوند روحانی ۲۰دی ۹۹

«نکته دوم این است که ما واکسن‌هایی در اختیار ما بود زودتر بیاوریم در کشور منتها واکسنی بود که می‌خواستند روی مردم ما آزمایش کنند! یک شرکتهایی بودند به ما پیشنهاد دادند و وزارت بهداشت و درمان ما به حق نپذیرفت و قبول نکرد و بعضی از کشورها به یک شرایطی قبول کردند ما کاری با آنها نداریم پس بنابراین مردم ما مطمئن باشند که آنها وسیله آزمایش برای شرکتهای سازنده واکسن قرار نخواهند گرفت». (تلویزیون شبکه خبر رژیم۲۰دی)