728 x 90

همدردی با سیل‌زدگان در ایران، بیانیه کمیته پارلمانی برای یک ایران دموکراتیک در مجلس ملی فرانسه

سیل در ایران - بیانیه کمیته پارلمانی برای یک ایران دموکراتیک در مجلس ملی فرانسه
سیل در ایران - بیانیه کمیته پارلمانی برای یک ایران دموکراتیک در مجلس ملی فرانسه

سیل ویرانگر در ایران، همه ما را غمگین کرده است. صمیمانه‌ترین همدردیهایمان را به خانم مریم رجوی رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت و از طریق ایشان به عموم مردم ایران تقدیم می‌کنیم.

باعث تأسف مضاعف است که حکومت ایران با هزینه کردن سرمایه‌های ایران در پروژه‌های اتمی و موشکی و سیاست‌های توسعه‌طلبانه در خاورمیانه، مردم را در مقابل حوادث طبیعی بی‌دفاع گذاشته است.

خرابیهای ناشی از سیل به‌دلیل جنگل زدایی غیرقابل جبران و ساخت و سازی روی مسیلها بدون در نظر گرفتن ملاحظات محیط‌زیستی، وضعیت را بحرانی‌تر کرده و اختلاسهای چند میلیاردی توسط سردمداران رژیم، بنیه اقتصادی ایران را نابود کرده است.

در حالیکه مردم سیل‌زده ایران، در وضعیت وخیمی به‌سر می‌برند و صرفاً به کمکهای مردمی اتکا دارند، حکومت ایران ابتدایی‌ترین امکانات و کمترین سرپناهی برای آنها فراهم نکرده و حتی در مقابل رسیدن کمکهای مردمی هم کارشکنی می‌کند.

 

از طرف کمیته پارلمانی برای یک ایران دموکراتیک در فرانسه

میشل دووکولور

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات