728 x 90

همبستگی کمیته ایتالیایی پارلمانترها و شهروندان با کارگران تأسیسات نفتی و سایر کارگران اعتصابی در ایران

همبستگی کمیته ایتالیایی پارلمانترها و شهروندان با کارگران اعتصابی در ایران
همبستگی کمیته ایتالیایی پارلمانترها و شهروندان با کارگران اعتصابی در ایران

کمیته ایتالیایی پارلمانترها و شهروندان برای ایران آزاد روز ۲۶مرداد طی بیانیه‌یی که توسط کارلو چیچولی و الیزابتا زامپاروتی صادر شده اعلام کرد: حمایت و همبستگی خود را با کارگران بخش تأسیسات نفتی که در ۲۰شهر و ۱۲استان ایران دست به اعتصاب زده‌اند اعلام می‌داریم. ما در کنار همه کارگرانی هستیم که به مبارزه خود ادامه می‌دهند، هم‌چون کارگران صنعتی نیشکر هفت‌تپه که از ۲ماه قبل در اعتصاب هستند. همه کسانی که به عدالت عشق می‌ورزند بایستی حمایت خود را از اعتصابیون ابراز کنند. در این روزهایی که غیرمسئولانه تصمیم به پایان دادن به تحریم فروش سلاح به رژیم ایران گرفته شده ما تکرار می‌کنیم این رژیم بایستی هم در خارج و هم در داخل خلع‌سلاح شود. در چنین شرایطی شورای ملی مقاومت ایران و پرزیدنت آن خانم مریم رجوی تنها آلترناتیو دموکراتیک و سازمان‌یافته برای تغییر رژیم در ایران را نمایندگی می‌کنند.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/49174a52-2e4f-41cc-b630-1a95cb9f2691"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات