728 x 90

همبستگی اتحادیه مستقل آموزش استرالیا در آستانه ۱۶ آذر با مبارزات دانشجویان در ایران

همبستگی اتحادیه مستقل آموزش استرالیا با مبارزات دانشجویان در ایران
همبستگی اتحادیه مستقل آموزش استرالیا با مبارزات دانشجویان در ایران

همبستگی با دانشجویان ایران

در آستانه هفتادمین سالگرد روز دانشجو در ایران

با توجه به این‌که؛

• تعلیق از تحصیل، اخراج، دستگیری و بازداشت دانشجویان در ایران از آغاز اعتراضات در شهریور ۱۴۰۱ تشدید شده و هم‌چنان ادامه دارد؛ سرکوب جنسیتی و تفکیک جنسیتی و حجاب اجباری در دانشگاههای ایران تشدید شده و دانشجویان دختر تحت فشار شدید قرار دارند؛

• حضور بسیجیان وابسته به سپاه پاسداران و سایر نهادهای امنیتی در عمل دانشگاه‌ها را به پادگان تبدیل کرده است؛

• از شهریور ۱۴۰۲ موج اخراج اساتید در دانشگاه‌های ایران آغاز شده و هم‌چنان ادامه دارد؛ و

• در آستانه روز دانشجو، شانزدهم آذر، این سرکوبها تشدید خواهد شد.

 

بنابراین: ما امضاکنندگان این بیانیه:

• اقدامات سرکوبگرانه کنونی علیه دانشگاه‌های ایران را محکوم می‌کنیم؛

• محکوم کردن محرومیت از تحصیل به دلایل سیاسی، جنسیتی یا ایدئولوژیک به‌عنوان نوعی آپارتاید آموزشی و تلاشهای رژیم ایران در دانشگاه‌ها برای تحمیل حجاب اجباری و فراخوان آزادی حجاب برای همه دانشجویان را محکوم می‌کنیم.

• اخراج استادان و استادیاران از دانشگاه‌های ایران را محکوم و خواستار بازگشت بی‌قید و شرط آنها برای ادامه کارشان می‌شویم.

• فراخوان به آزادی بی‌قید و شرط تمامی دانشجویان زندانی در ایران می‌دهیم.

• انجمنهای دانشجویی یک سنت دموکراتیک در کل جهان آزاد است را به‌رسمیت می‌شناسیم. از اینرو؛ هر گونه سرکوب تشکل‌های آزاد دانشجویی در دانشگاه‌های ایران را محکوم می‌کنیم و خواستار حذف تشکل‌های بسیجی وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از دانشگاه‌های ایران هستیم.

• از مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی سازمان ملل متحد (یونیتار)، بازوی آموزشی تخصصی سازمان ملل متحد، درخواست می‌شود تا نظارت خود را ایجاد کند و اجازه ندهد حقوق‌دانشجویان و اساتید ایرانی توسط دیکتاتوری ایران مورد ظلم و ستم و آپارتاید جنسیتی قرار گیرد.

برد هیز، وزیر فدرال، اتحادیه مستقل آموزش

 

اتحادیه مستقل آموزش استرالیا (IEUA) با بیش از ۷۵۰۰۰ عضو فعلی، اتحادیه صنعتی ثبت شده در فدرال است که نماینده همه کارکنان شاغل در مدارس و مؤسسات غیردولتی در سراسر استرالیا است. معلمان، مدیران و کارکنان فرعی در مدارس مذهبی، مدارس مستقل و اجتماعی و مراکز آموزشی و مراقبتی دوران اولیه کودکی و مراکز تحصیلات تکمیلی در سراسر استرالیا در عضویت آن قرار دارند.

 

شمار دیگری از حمایتها در گرامیداشت۱۶ آذر روز دانشجو و حمایت از دانشجویان ایران عبارتند از:

انجمن استرالیایی حامیان دموکراسی در ایران؛
انجمن دفاع از آزادی و حقوق‌بشر در ایران – استرالیا؛
بنیاد بیل کروز؛
انجمن زنان ایرانی در استرالیا؛

 

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/2cb0290d-8e9b-403a-919a-e1be225c534d"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات