728 x 90

هشدار ۵۰کارشناس اقتصادی رژیم نسبت به هسته‌های ناآرام در حاشیه شهرها

کرونا در ایران
کرونا در ایران
  • عملکرد مجرمانه رژیم در فاجعه کرونا، شورش در زندانها، هشدارهای وحشت‌آلود درباره شورش علیه کرونای ولایت.
  • یک رسانه حکومتی: اخبار ناراحت‌کننده‌ای از داخل زندانها به گوش می‌رسد، اخبار متواتری از زندانها به گوش می‌رسد که ناآرامی‌ها زیاد است، چه کسی پاسخگوی شورش در زندانها خواهد بود.
  • هشدار ۵۰کارشناس اقتصادی رژیم به آخوند روحانی: امکان شکل‌گیری هسته‌های ناآرام و ناخشنود در حاشیه شهرها، نیمه دوم سال ۹۹ و سال ۱۴۰۰ را به دوره‌ای پر بحران تبدیل خواهد کرد.

 

پنجاه تن از کارشناسان اقتصادی رژیم طی نامه‌یی به آخوند روحانی به او نسبت به پیامدهای اقتصادی کرونا، از جمله «شکل‌گیری هسته‌های ناآرام و ناخشنود در حاشیه شهرها» هشدار دادند و نوشتند: اقتصاد ایران پیش از شیوع کرونا برای دو سال در وضعیت رکود تورمی قرار داشت. هم‌چنین با انتظارات تورمی بالا به‌دلیل کسری بودجه سال ۹۹ نیز روبه‌رو بود.....

شیوع ویروس کرونا منجر به شوک تقاضای کل، شوک عرضه کل و شوک مالی/بودجه‌ای می‌شود... ارز در دسترس در شرایط تحریمی و امکان محدودتر شدن مجراهای ورود کالا به کشور با فرض ثبات معماری تحریم‌ها (کاهش می‌یابد)...

 

خبرگزاری حکومتی دانشجو ۱۵فروردین نوشت: پنجاه کارشناس اقتصادی می‌افزایند: با فرض خوش‌بینانه که این بیماری در کوتاه‌مدت مرتفع گشته و شرایط بهداشتی و درمانی به وضعیت قبل از بیماری برگردد، آثار این شوک شامل موارد زیر خواهد بود:

  • تشدید رکود و کاهش تولید و نرخ رشد اقتصادی
  • افزایش بیکاری و کاهش نرخ اشتغال
  • افزایش فقر و امکان افزایش یکباره میزان فقر مطلق...
  • افزایش کسری بودجه دولت و متعاقباً افزایش پایه پولی....

امکان شکل‌گیری هسته‌های ناآرام و ناخشنود در حاشیه شهرها که نیمه دوم سال ۹۹ و سال ۱۴۰۰ را به دوره‌ای پر بحران تبدیل خواهد کرد.

 

نگرانی رژیم آخوندی از ناآرامی و شورش در زندانها

روزنامه حکومتی جهان صنعت نیز روز یکشنبه ۱۷فروردین ۱۳۹۹ نوشت: تصمیم‌گیری در مورد زندانها به یک معضل تبدیل شده است. اخبار ناراحت‌کننده‌ای از داخل زندانها به گوش می‌رسد...

اخبار متواتری از شهرستانهای مختلف در زندانها به گوش می‌رسد که ناآرامی‌ها زیاد است. این ناآرامی‌ها اگر تبدیل به تضاد و شورش شود چه کسی می‌خواهد پاسخ دهد؟

 

روزنامه سپاه پاسداران روز ۱۷فروردین نیز می‌نویسد: در آبان ماه سال قبل و زمانی که قیمت بنزین به‌صورت ناگهانی سه برابر شد برخی از آشوبگران با استفاده از اعتراضات مردم اقدام به آشوب و آسیب به اموال عمومی کردند و در حال حاضر نیز بحث تبعات اقتصادی کرونا و فشار بر اقشار مستضعف می‌تواند مورد توجه برخی بداندیشان نظام قرار بگیرد.

و سعید حجاریان هشدار می‌دهد: در دوره‌ای که قیمت هر بشکه نفت به‌حدود ۲۰دلار کاهش یافته و شبح مرگ با ویروس کرونا در جهان پرسه می‌زند و شورشهای اجتماعی-معیشتی در تقدیر کشور‌های عقب‌مانده است و تحریم‌ها صورت خشن خود را به رخ کشیده‌اند، سخن گفتن از گام‌های بلند و جهش‌های بزرگ دورنمایی مطلوب تصویر نمی‌کند.