728 x 90

هشدار وزیر کشور آخوند روحانی نسبت به سر باز کردن نارضایتی‌ها

رحمانی فضلی وزیر کشور دولت روحانی
رحمانی فضلی وزیر کشور دولت روحانی

رحمانی فضلی وزیر کشور دولت روحانی به کارگزاران رژیم هشدار داد از هر مسأله‌ای که موجب نارضایتی و یا سرباز کردن نارضایتی‌های انباشته شده شود، جلوگیری کنید.

رحمانی فضلی که در یک نشست ویدئو کنفرانس با استاندار، فرمانداران و بخشداران استان اردبیل سخن می‌گفت با اشاره به خطر خیزش و قیام مردم به جان آمده، تصریح کرد: گاه موضوع بسیار کوچکی می‌تواند به‌شدت گسترش شود و وسعت یابد و مشکل آفرین شود... (خبرگزاری ایلنا رژیم۳ اسفند)