728 x 90

هشدار میشل باشله نسبت به‌سوء استفاده کشورها از کرونا در سرکوب مخالفان

میشل باشله کمیسر عالی حقوق‌بشر سازمان ملل ‌متحد
میشل باشله کمیسر عالی حقوق‌بشر سازمان ملل ‌متحد

میشل باشله کمیسر عالی حقوق‌بشر سازمان ملل ‌متحد جمعه ۲۶اردیبهشت گفت: «برخی دولتها از قدرتهای اضطراری، قرنطینه خانگی و منع تردد استفاده می‌کنند تا مخالفان را فرو بنشانند و رقبای سیاسی، مدافعان حقوق‌بشر و خبرنگاران را سرکوب کنند».

میشل باشله افزود: «ما در بسیاری مکانها شاهد بودیم برخی دولتها از پاندمی استفاده می‌کنند تا فضای مدنی و احتمال ابراز نظر جامعه مدنی را بیشتر ببندند و آنها هم‌چنین خبرنگاران را تهدید می‌کنند و به آزادی مطبوعات ضربه می‌زنند که این غیرقابل قبول است». (سایت فرانس ۲۴)