728 x 90

هشدار زالی نسبت به شلوغی مترو در تهران

کرونا در ایران
کرونا در ایران

رئیس ستاد حکومتی مقابله با کرونا در تهران نسبت به شلوغی مترو در تهران در روزنامه حکومتی عصر ایران ۳۰ فروردین هشدار داد و گفت:‌ تغییر زیرساخت‌های مترو در بازه زمانی کوتاه برای کاهش شیوع اپیدمی کرونا امری محال و غیر ممکن است.

وی با اشاره به افزایش هفت درصدی بستری بیماران کرونایی در بخش ویژه بیمارستان‌های تهران، افزود: با وجود تمامی توصیه‌ها، ثبت ۹۱ مورد در بخش‌های ویژه بیمارستان‌های شهر تهران، تنها برای یک روز، نگران کننده است. در حال حاضر مراجعان با حال وخیم‌تری به بیمارستان‌ها مراجعه می‌کنند.