728 x 90

هشدار روزنامه حکومتی نسبت به فراگیر شدن اعترضات و نارضایتی‌ها

قیام ۸۸
قیام ۸۸

روزنامهٔ حکومتی جهان صنعت شنبه ۲بهمن نسبت به فراگیری خیزش و اعتراضات مردمی در ماههای اخیر هشدار داد و نوشت: اعتراضها فراگیر می‌شود! در ماه‌های گذشته بازنشستگان، آموزگاران، کارکنان، سرمایه‌گذاران خرده‌پا در بورس، هر روز ناراضی‌تر از روز پیش اعتراض خود را به‌شکل‌های گوناگون نشان می‌دهند.

جهان صنعت ضمن هشدار نوشت: اگر شاهد ادامهٔ وضعیت موجود در سیاست داخلی و در اقتصاد باشیم، نارضایتی‌های (اجتماعی) گسترده‌تر هم می‌شود.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/6c0619f2-c6ab-41c5-8ff3-b9fc52dec7c4"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات