728 x 90

هشدار به خطر فرو نشست زمین در تهران، خراسان رضوی و اصفهان

فرونشست زمین
فرونشست زمین

علی بیت اللهی عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات راه و شهرسازی رژیم شنبه ۲۰اسفند، با اعتراف به خطر قریب‌الوقوع «فرو نشست زمین» که نزدیک به ۴۹درصد جمعیت کل کشور در معرض آن قرار دارند هشدار داد.

وی با هشدار به این‌که بیشترین خطر وضعیت فرو نشست زمین در تهران و خراسان رضوی و اصفهان است گفت: بر اساس آخرین ارزیابیهای صورت گرفته و تجمع تمام نقشه‌های موجود مساحت تقریبی پهنه‌های فرو نشستی کشور حدود ۱۸۵۰۰۰کیلومتر مربع (۱۸میلیون و ۵۰۰هزار هکتار) برآورد می‌شود که تقریباً معادل ۱۱درصد مساحت سرزمینی ایران است.

هم‌چنین تعداد جمعیت در معرض خطر فرو نشست زمین در کشور حدود ۳۹میلیون نفر تخمین زده شده است که نزدیک به ۴۹درصد جمعیت کل کشور (آمار ۱۳۹۵) را شامل می‌شود (سایت حکومتی انتخاب ۲۰اسفند)... .

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/67b27dae-1677-43c5-8bf1-cada648dfdeb"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات