728 x 90

هشدارها در خصوص شعار مرگ بر روحانی در ۲۲بهمن

آخوند روحانی
آخوند روحانی

شعارهای مرگ بر روحانی در نمایش ۲۲بهمن رژیم در اصفهان، جنگ گرگها در درون رژیم را دامن زد معزی، معاون ارتباطات دفتر آخوند روحانی گفت: هتاکی علیه روحانی خودسرانه نیست، نشان از اراده‌یی عیان در یک جریان مدعی دارد. نفوذ را باید این‌جا جست، این تصویر زشت و شرم‌آور سزاوار ۲۲بهمن نبود! هتاکی به‌روحانی به‌تهی شدن نظام می‌انجامد.

حسام الدین آشنا مشاور آخوند روحانی گفت: تجربه نشان داده است از راه‌اندازی جریانهای خودجوش! و شعارهای سازمان‌یافته علیه دولت تا سوءاستفاده دشمنان و شکل‌گیری اغتشاش علیه نظام راهی نیست.

عباس آخوندی وزیر سابق راه رژیم نیز گفت: شعار مرگ بر روحانی نشان پدیدهٔ چند دولتی است. چنان‌چه خلیفه‌کشی باب شود، این راه را پایانی نیست (خبرانلاین۲۲ بهمن).